Isiku esinemised [Märt Sults]

 
01.12.2011 istung
 • Päevakorrapunkt: Tallinna linna 2012. aasta eelarve (I lugemine)
  • 17:47
  • Auväärt esimees, kolleegid, linnavalitsus! Miks me ei näe enda hulgas kauaaegset võitluskaaslast Stelmach, Nikolaid? Mikspärast me ei näe enda hulgas asendusliikmena käinud külastamas meie volikogu ja teinud kardinaalseid märkusi? Kas ei ole nad mitte langenud kiusatuse küüsi ... ja hakanud importima Eestisse maffiat Venemaalt, maffiabosse Venemaalt, perekondi, meie õitsvasse Eestisse. Mis on reeturi palk? Tagasiastumine ehk enda taandamine. See käib eriti meie hea sõbra Raudse kohta, kes ütles, et tema teeb uut poliitikat. Me ei taha sellist poliitikat! Ja nüüd siis palun rahanduskomisjoni koosoleku protokolli nr 19 28. novembrist. Arutati Tallinna linna järgmise aasta eelarvet ja otsustustulemusena 3 poolt, 9 vastu, erapooletuid ei olnud ...
  • 17:48
  • Jah, 9 poolt ... Mul oli vale paber nina ees. Tähendab, palun vabandust, auväärt kolleegid, et ma teie aega, sekundi praegu raiskasin. Et otsustulemus 13 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ei olnud, lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele. Aitäh. Ja palun veel kord vabandust oma ... võtsin vale paberi.
  • 17:51
  • Tähendab et komisjoni toimumise annab teada komisjoni esimees Kaja Laanmäe. Ja see on järgmine kolmapäev.
  • 17:51
  • Ma arvan, et kõik, mis on komisjonis päevakorda ülesse pandud, kõik me arutame läbi. Aitäh!
  • 17:57
  • Auväärt esimees, kolleegid, linnavalitsus! Minu eelmine esitus oli tingitud sellest, et mis te arvate? Et tähendab, et Raudse ja Stelmachi kabinetis on kokku plommitud arvutid, konfiskeeritud materjalid. Tähendab, et Stelmach ja Raudne on käeraudades viidud kuskile ära. Mis te arvate, et mitu päeva, mitu nädalat veel lehest tuleb mingisugune Stelmachi ja Raudse afäär? See kaob nagu vits vette, seda mitte kuskil ei ole enam varsti. Ja vaata nüüd, kallid kolleegid opositsioonist, vot nüüd tuleb mängu selline asi nigu meedia kulu. Tähendab, et ülejäänud meedia kaotab selle ära, selle asja. See on minu arust maailma suurim skandaal, mis mõnedes riikides tooks kaasa ma ei tea mida. Ja Tallinna Televisioon ja kohalikud lehed, andke mulle andeks, teevad seda tööd senikaua ja hoiavad senikaua, kui ka kõige madalamalaubalisem inimene saab aru, kes on kes - kes on valetaja, kes on tõerääkija, kes on tegija, kes on lihtsalt pätt. Aitäh.
 • Päevakorrapunkt: Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 45 kehtetuks tunnistamine
  • 19:17
  • Auväärt esimees, volikogu, linnapea! Rahanduskomisjon oma koosolekul 28. novembril käesoleval aastal arutas just sedasamast eelnõu ja otsustati hääletamistulemustega 3 poolt, 9 vastu, erapooletuid ei ole, mitte toetada antud eelnõu. Palun mõelge, kujundage arvamus, hääletage!