Isiku esinemised [Märt Sults]

 
22.03.2012 istung
  • Päevakorrapunkt: Spordiehitiste investeeringute prioriteedid aastateks 2012–2017
    • 17:22
    • Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Haridus- ja kultuurikomisjon oma korralisel koosolekul 14. märtsil käesoleval aastal arutas "Spordiehitiste investeeringute prioriteedid aastateks 2012-2017" küsimust. Otsustati hääletamistulemustega 8 poolt, 2 vastu, 1 erapooletu, toetada antud eelnõu esitatud kujul. Palun mõelge, tehke seisukoht ja hääletage. Aitäh!