Isiku esinemised [Märt Sults]

 
05.04.2012 istung
 • Päevakorrapunkt: Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine
  • 16:29
  • Auväärt esimees, kolleegid, linnavalitsus! Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmisest. Ja punkt üks on selline, et muuta linnavolikogu 19. novembri 2009 otsusega nr 219 kinnitatud haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu järgmiselt: arvata komisjoni koosseisust välja Katrin Stöör; kinnitada komisjoni liikmeks Tallinna linna noortevolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liige Renate Gross; Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele; otsust on võimalik vaidlustada nagu ikka Tallinna Halduskohtus Pärnu mnt 7 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemisest. Auväärt kolleegid, palun kujundage oma arvamus, otsus ja kiitke palun see otsustus heaks! Aitäh!
  • 16:30
  • Aitäh küsimuse eest! Tähendab, et ... ma arvan, ja ma arvan, et õigustatult, et Kaja on kindlasti preili/proua Stööriga rääkinud. Ma nagu ei usu seda, et ta ei ole rääkinud. Tähendab, et ta isegi rääkis minuga, et "kas Sa ei taha kultuuri- ja hariduskomisjonist tagasi astuda". Nii et ma arvan, et ta on kindlasti rääkinud. Kuigi ma tema eest seda öelda ei saa, aga ma arvan, et ta on rääkinud ja väga suure tõenäosusega. Aitäh!
  • 16:31
  • Aitäh küsimuse eest. Ma ei ole valmis aega maha võtma, sellepärast et meil on tarvis tööd edasi teha. Ja iga päev tuleb võtta vastu otsuseid, mis homse peale lükata ei saa. Aitäh!
  • 16:31
  • Ma ei kuule ...
  • 16:31
  • Komisjoni suurus võib olla maksimum 20 inimest. Me sellest peame ilusti kinni.
  • 16:32
  • Usaldades Kajat, Kaja Laanmäed, ma arvan ... Tähendab, ma ei maga temaga koos, ma ei ela temaga koos, ma ei oska tema otsustusi öelda. Tähendab, tema komisjoni esimehena ma tema eetikat teades ... kuidas ma ütlen, üheksa kümne vastu ma arvan, et ta on rääkinud.
  • 16:32
  • Keegi pole öelnud, et takistab. Asi oli härra Juske ... Jaagu tähendab, ettepanekul aeg maha võtta. Ja minu vastus oli, et aega mitte maha võtta. See oli sellel teemal töös, mitte milleskis muus. Aitäh!
  • 16:33
  • Aitäh. Tähendab, see on läbirääkimiste teema. Ma tean seda, et Kaja tegi läbirääkimisi ja vastavalt sellele tuli selline otsus. Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Osalemine INTERREG IV C välisprojektis "Regionaalne panus Euroopa taaskasutuskogukonda – R4R", oma- ja sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale
  • 16:41
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid. Tallinna Linnavolikogu rahanduskomisjon oma koosolekul 2. aprillist arutas sedasamast punkti ja otsustati hääletamistulemusega 10 poolt, vastu ei olnud kedagi ja erapooletuid ka ei olnud, toetada antud eelnõu. Kujundage oma arvamus ja palun toetage antud eelnõu. Aitäh!