Isiku esinemised [Märt Sults]

 
14.06.2012 istung
 • Päevakorrapunkt: Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2013‑2016
  • 18:51
  • Auväärt esimees, linnavolinikud, linnavalitsus! Rahanduskomisjon oma koosolekul 11. juunil käesoleval aastal arutas seda küsimust, vaidles, küsis ja hääletas, mille kaudu ka otsustas hääletamistulemustega 9 poolt, vastu ei olnud kedagi, 4 erapooletut, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun kujundage oma arvamus, hääletage ja otsustage. Aitäh.
 • Päevakorrapunkt: Tallinna linna 2012. aasta esimene lisaeelarve (II lugemine)
  • 20:44
  • Auväärt esimees, kolleegid! Rahanduskomisjon oma koosolekul täna, 14. juunil, algusega kell 20.10 arutas eelarvet otsast otsani jälle läbi ja väga selgelt sai hääletatud ja väga selgelt on need jõujooned joonistunud, et hääletamistulemustega 9 poolt, 4 vastu, erapooletuid ei olnud, lõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja suunata eelnõu kolmandale lugemisele. Nii otsustas rahanduskomisjon. Palun, kolleegid, võtke oma seisukoht ja palun suunake kolmandale lugemisele! Aitäh!
  • 20:44
  • Aitäh!