Isiku esinemised [Märt Sults]

 
01.11.2012 istung
  • Päevakorrapunkt: Tallinna linna 2012. aasta teine lisaeelarve (III lugemine)
    • 17:27
    • Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Rahanduskomisjon oma korralisel koosolekul 29. oktoobril käesoleval aastal arutas Tallinna linna 2012. aasta lisaeelarve kolmandat lugemist ja võttis vastu otsuse, hääletamistulemusega 9 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu, lõpetada eelnõu kolmas lugemine komisjonis ning toetada eelnõu koos muudatusettepanekutega. Palun teilgi kujundada oma arvamus ja hääletada! Aitäh teile!
    • 17:27
    • Aitäh!