Isiku esinemised [Märt Sults]

 
13.12.2012 istung
 • Päevakorrapunkt: Tallinna linna 2013. aasta eelarve (I lugemine)
  • 18:52
  • Auväärt juhataja, linnavalitsus, kolleegid! Aitäh. Sõnavõtuks mul absoluutselt ei olnud tuju. Aga siin olid seltsimehed, kes mul selle tuju kohe tekitasid. Auväärt Jürgenson, seltsimees, kolleeg! Tähendab, mõnita kodus peegli ees iseennast! Räägi, et Sul on halvasti istuv ülikond, kehv lips, pluus on kaks numbrit suurem või väiksem, king läks natukene valesti, valed sokid panid jalga. Tähendab, see on rumal jutt. Tähendab, et laenu juttu, mida sa rääkisid. Tähendab, et klassika on selline, et laenu, kui inimene võtab toidu ostmiseks, siis on asi käest ära. Iga asja arendamiseks laen on täiesti tore. Ameerikas näiteks ei trükita mitte ühtegi dollarit enne, kui ei ole leitud, kes selle dollari laenab. See on klassika. Ja see ei ole mitte minu välja mõeldud. Palun lugege väga huvitavates kohtades. Näiteks nagu Tavid, mida teie erakonna kaaslane juhib väga edukalt ja väga edukalt saab rasket kasumit, sellepärast et ... Lugege palun. See ei ole internet, see on portaal. Ma reklaamin Tavidit. Nii! Jutt munitsipaliseerimisest. Härra Merilind! Super jutt, super jutt! Tähendab, kui meil tuleb kõik see, mis te rääkisite - munitsipaal, munitsipaal, munitsipaal. Siis ma küsin ühte asja: aga mida põrgu päralt meil riiki vaja on?! Andke mulle andeks. Meie võtame absoluutselt kõik riigi kohustused iseenda kanda. Näiteks me oleme sihukesed jõuluvanad, et üksainuke ettevõte Tallinna linnas, TAK, maksab kütuseaktsiisi üle 3 miljoni euro riigile. Riik annab tagasi natuke üle 1 miljoni. On ju, tore ju! Anna minna täie auruga! Lasteaiakohad. Tallinn, issand jumal kui jube! Lapsed, lasteaiakohti ... Ma olen õpetaja ise. Ma aktsepteerin täiesti seda asja. Aga andke andeks. Ma olen ka isa pealekauba ja minu suurepärane poeg elab Tartus. Abiellus, elab õnnelikus abielus, sündis nii tore tütar. Kompvek! Lasteaiakohad – 1630-s. Tema on praegu üheaastane, lasteaeda läheb ta viie ja poole aastaselt. Mis see siis on? Ma ei sõima mitte midagi. Tartu on tore. Te tõite ju Tartult näited ju, üldistame üle Eesti. No me üldistame üle Eesti näiteks. Selle jaoks, et inimene saaks Tartus lasteaeda, peab ta Tartust välja kolima. Minu poeg ostis omale korteri Kambjasse 15 km Tartust välja, sellepärast et Kambjas on lasteaiakohad. Aga Tartus on 1300 järjekord. Muidugi on seal Kambja lõuna pool, muidugi. Ja seal ei ole nii palju kütta vaja ja seal on kõik neli pirni sisse keeratud, üks on välja keeramata, eks ole. Kõik on õige. Nii et mina lõpetaksin oma sõnavõtu hästi ultra kena noodiga. Tähendab, kallis Tarmo. Me oleme Sinuga tõesti kõvad vennad. Me suutsime alkoholikuradile selja pöörata ja näidata, et on võimalik ka nii elada. Aga kas Sa tead? Minu üks sugulane tahtis Tartus üliõpilasena hakata spermadoonoriks. Ja kui ta luges läbi need nõuded, mis temalt nõutakse, tead, see kõige nõrgem nõue on see, et ta viina ei võta. Aitäh teile ja head lähenevat jõulu!
 • Päevakorrapunkt: Tallinna Linnavolikogu töökord
  • 19:45
  • Protseduuriline!
  • 19:45
  • Juske pole ennast üles näidanud!
  • 19:53
  • Aitäh! Tähendab, et mul IRL-i kohta imelik-naljakas arusaam tekkis, eriti härra Jürgenson, kes kogu aeg rõhutab kolme tähte hästi kõvasti. Kolm IRL-last ütlesid huvitavad asjad välja: proua Entson, et peaks olema demokraatlik ja kõik saavad koos otsustada, et mitte koosoleku juhataja; Trei, Reet nüüd ütles nii, et trepp on lihtsalt liiga pikk, et ei jõua alla joosta ja otsustada ja otsust kätte saada ja kiiresti üles tagasi joosta. Ja Jürgenson pani siis …. blokeerida. Nii. Mis on IRL-i arvamus? Mis Teie arvate, millist me peame tõsiselt võtma?
  • 19:55
  • Aitäh. Ma ei eksponeerigi ennast. Ma peitsin ennast suure selja taha ära. Tähendab, et ma palun vabandust Anneli ees, et ma tsiteerisin teda valesti. Sest Anneli ütles, et kas meie oleme tõesti nii mitte arukad kui seal Riigikogu rahvas. Aga siis samal ajal sind ... et sind nagu kohe ...
  • 19:55
  • Ma küsingi, et ja siis ...
  • 19:55
  • Palun vabandust, kahju! Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Osalemine EL struktuurivahendite meetme "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed" välisprojektis "Noore vanema toimetuleku toetamine lapsehoiuteenuse pakkumise läbi", nõustumine kaasfinantseerimisega ning volituse andmine Põhja-Tallinna vanemale
  • 20:12
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Rahanduskomisjon oma koosolekul 10. detsembril arutas seda osalemist ja hääletamistulemustega otsustati, 11 häält oli poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ka ei olnud, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun kujundage oma arvamus ja palun toetage. Aitäh teile.
 • Päevakorrapunkt: Osalemine EL struktuurivahendite meetme "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed" välisprojektis "Noore vanema toimetuleku toetamine töötuse ennetamiseks", nõustumine kaasfinantseerimisega ning volituse andmine Põhja-Tallinna vanemale
  • 20:15
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Rahanduskomisjon oma koosolekul 10. detsembril arutas ka seda osalemise programmi ja hääletati, 11 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ei olnud, et seda otsust toetada. Palun kujundage oma arvamus ja hääletage. Aitäh teile.