Isiku esinemised [Märt Sults]

 
20.12.2012 istung
 • Päevakorrapunkt: Tallinna linna 2013. aasta eelarve (II lugemine)
  • 16:30
  • Auväärt esimees, linnapea, kolleegid! Rahanduskomisjon oma korralisel istungil 17 detsember käesoleval aastal arutas läbi Tallinna linna 2013. aasta eelarve teise lugemise, arutas läbi parandusettepanekud ja otsustas hääletamistulemustega 10 poolt, 3 vastu, erapooletuid ei olnud, lõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja suunata eelnõu kolmandale lugemisele. Palun kujundage oma arvamus, hääletame läbi ja võtame vastu otsused. Aitäh.
  • 16:43
  • Auväärt esimees, auväärt linnavalitsus, kolleegid! Tähendab, et olen koolidirektor, nagu te teate ja tugiteenuste teema on mulle väga hingelähedane. Aga kõige naljakam lugu on see, et mõned inimesed elavad väga tugevas minevikus ja Jaak Aaviksoo elab ka väga tugevas minevikus ja ta ei oska nagu midagi uut, midagi välja mõelda, ta kordab mingeid vanu asju. See samane protsess, mida praegu tehakse, see protsess toimus 10-14 aastat tagasi Soomes. Soomes kaotati ära tugiteenused, ehitasid tsentraalsed noortekeskused, kus kohas käis siis selline seltskond koos, kellel õhtul midagi teha polnud ja seal käis siia-sinna see asi käima. Ja mis Soomes tehti ja mida meie tegime? Kes on minuvanused, need nagu teavad väga hästi, et meil olid olemas eelarveread, mille järgi me võisime midagi osta ja midagi müüa, eks ole. Ja siis need eelarveread nimetati ringi ja mina näiteks loovisiksusena ... Klassijuhataja koht kaotatakse ära - no las kaotatakse. Mina panen selleks õpetaja sotsiaalteaduste alal ja sotsiaalsuhted, õpetaja. Las kaotavad ära logopeedi. Palun väga - kõneseade õpetaja. Las kaotavad ära eripedagoogi - käitumisraskustega lastega õpetaja. Igal pool on õpetaja. Tähendab, kõik asjad nimetame ümber õpetajateks. Ja tugiteenused kui sellised, mis on praegu haridusministril väga tugevaks hambavaluks, sest ta ei oska seda defineerida mitte kuidagimoodi ja püüab seda veeretada teiste omavalitsuste kaela. Tähendab, tema põhja laskmiseks ei ole erilist sügavat muret. Tähendab, tuleb natukene mõelda. Ja tugiteenus kui selline meil ei ole. Meil on olemas õpetajad ja nädalakoormus 35 tundi, mis tohib õpetajatel olla ja klassidel olla, saab rahulikult täidetud. Ja samuti on olemas klassidel kohustuslikud tunnid nagu näiteks klassijuhataja tund ja kõik muud asjad, mis enne on kunagi korjatud ära tunniplaanidest. Ja kes korjas tunniplaanidest need ära? Äkki mäletavad seltsimehed siin, et kogu meie haridussüsteemi keeras esimene haridusminister ehk Lukas pea peale, kuna see oli Vene oma ja see oli halb ja see löödi ümber, kuigi see oli kohandatud Eestile ja töötas väga hästi. Ja saladuseks võin teile veel öelda, et selle Eesti õppekava järgi, PGSi järgi töötab Soomes siiamaani ja väga edukalt. Aitäh teile!
 • Päevakorrapunkt: Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis 2013. aastal (II lugemine)
  • 18:00
  • Midagi muud kaa!
  • 18:00
  • Tallinna Televisioon!
  • 18:00
  • Huvitav on jälgida ronkade parve. Juhtronk lendab ees ja nagu kraapseldaks arve loeb oma hõimu otsast peale üle, et viimasel rongal on rongalaps süles.
 • Päevakorrapunkt: Teede ja tänavate sulgemise maks (II lugemine)
  • 18:54
  • Aitäh! Tahtsin küsida, kas saab seadusega rakendada sundäravedu autodele, kui tänavaid puhastatakse? Siis need autod, mis pole ära läinud, need viiakse sundkorras tasulisse parklasse. Kas sihukene seadusevariant on olemas või ei?
 • Päevakorrapunkt: Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2010 määruse nr 10 "Erahuvikoolide toetamise kord" muutmine
  • 19:49
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Haridus- ja kultuurikomisjon oma koosolekul 5. detsembril käesoleval aastal arutas antud punkti - erahuvialakoolide toetamise korda. Ja otsustati hääletamistulemustega 7 poolt ja 7 vastu, erapooletuid ei olnud, mitte toetada antud eelnõu. Minule kui haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehele jäi arusaamatuks Evelyn Sepa hääletamine. Ja kordan veel kord – jäi arusaamatuks tema hääletamine. Mina palun auväärt kolleegidel – kujundage oma arvamus, võtke otsus vastu oma hinges ja hääletage. See eelnõu pole kaugeltki halb. Aitäh.
  • 19:51
  • Ei no mul jäi lihtsalt mulje, tähendab, et Evelyn Sepp polnud tutvunud eelnõuga ja vastavalt nii ka hääletas - umbes.
 • Päevakorrapunkt: Tallinna Noorsootöö Keskuse ümberkorraldamine ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hallatava asutuse Lasnamäe Noortekeskus asutamine
  • 20:25
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Haridus- ja kultuurikomisjon oma koosolekul 19. detsember käesoleval aastal arutas selle teema läbi ja otsustas, hääletamistulemustega 7 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ka ei olnud, toetada antud eelnõu koos esitatud ettepanekutega. Palun kujundage oma arvamus, mõelge, hääletage ja olge õiglased! Aitäh!
  • 20:25
  • Palun selgitage mulle ära mõiste "paremaks"?
  • 20:26
  • Nagu eelnevas nimes öeldakse, et Noorsookeskus ja ümberkorraldamine Lasnamäe Noortekeskuseks, siis juba see nimetus ütleb seda, et tema kandepind muutub laiemaks ja hallatav noorsugu muutub laiemaks ehk spekter läheb suuremaks. Aitäh.
 • Päevakorrapunkt: Tallinna linna 2013. aasta eelarve (III lugemine)
  • 21:01
  • Auväärt esimees, auväärt linnapea, kolleegid! Rahanduskomisjon täna oma erakorralisel koosolekul 20. detsembril arutas Tallinna linna 2013. aasta eelarvet ja otsustas hääletamistulemustega 10 poolt, 4 vastu ja erapooletuid ei olnud, lõpetada eelnõu kolmas lugemine komisjonis ning toetada eelnõud koos muudatusettepanekutega. Palun kujundage oma arvamus, otsustage ja hääletage. Aitäh.
  • 21:03
  • Ma palun vabandust. Ma olen küll musikaalse kuulmisega inimene, aga midagi on viltu läinud praegu. Ma ei kuulnud täpselt küsimust.
  • 21:03
  • Otse loomulikult, sellepärast meiega ühtmoodi ei saanud hääletada koalitsioon. Aga see minu arusaamatus oli see, et kui meie erakonna inimene hääletas teistmoodi. Aitäh.