Isiku esinemised [Märt Sults]

 
24.01.2013 istung
 • Päevakorrapunkt: Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord
  • 17:13
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Rahanduskomisjon oma 21. jaanuari koosolekul arutas seda küsimust. Vaieldi. Juske esitas täpselt samasuguse küsimuse nagu siin. Ja otsustati ja hääletustulemustega 8 poolt, 1 vastu ja 4 erapooletut, otsustati toetada eelnõud koos esitatud ettepanekutega. Palun mõelge, kujundage oma arvamus ja palun hääletage. Aitäh!
  • 17:14
  • Tähendab, et oma 21. jaanuari koosolekul arutati need punktid läbi ja mind on volitatud ette lugema komisjoni otsus. Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava 2013–2021
  • 19:28
  • Auväärt esimees, kolleegid, linnavalitsuse liikmed! Nagu ikka ma ei tahtnud, ma ei tahtnud kõnepulti tulla. Aga härra ... Ei, ei! Lihtsalt härra Vapper motiveeris mind. Ta tõi meile esile Tartu mudeli. Tartu mudel on täielik anarhia. Tartus on ära lõhutud kõik võimalikud ja võimatud koolid. Kõige pikema ajalooga kool - Tartu Tammelinna Gümnaasium - löödi puruks ja löödi laiali. Tänavatele tulid lapsevanemad, keda saadeti pikalt, õpetajad pikalt, hoolekogud pikalt, õpilased pikalt, koolijuhid pikalt ja keda pikalt ei saadetud, lasti lihtsalt lahti. Ja mitte mingit dialoogi rahvaga ei olnud ja oligi kogu jutt. Miks ma seda nii täpselt tean? Minu poja ämm töötab nimelt selles koolis. Nii et ma tean seda asja väga täpselt - Tartu mudel töötab konkreetselt ja väga hästi. Härra Jürgensonile mul nagu tuli meeldetuletus meelde. Kuigi me oleme üheealised, või me peame eraldi tubades olema Kruusimäe poolt või ma ei tea, täpselt ma ei tea, kas esimeses reas või teises reas .... ma ei tea! Pedagoog nagu ei saaks niimoodi rääkida. Aga noh, las ta olla! Tähendab Jürgensonile PPP projektid. Alustas ajutine linnapea ehk Palts. Ja ta valis välja 10 kooli Tallinna linnast, keda PPP-sse panna ja üks kool oli, see olin mina, see on minu kool. Jaa, ja mina olin see direktor, kes tõusis püsti ümarlaualt ja astus kabinetist välja, pärast mida mind hakiti Toompea pööningu peal suitsuruumis 3 tundi - Sester ja veel paar inimest, Raudne, keda magnet ei lase läbi kuskilt! Nii et, et hakiti kaks tundi, et "kas sul Sults vahet, kust sa raha saad". Nii, Vapperile veel lisaküsimus. Tähendab, et kui me teeme Tallinna koolivõrgu korrastamise täpselt selle mudeli järgi, mida Toompea pakub, siis spetsiaalained, näiteks Tallinna Kunstigümnaasiumis kaovad ära ja esimene, kes mul tuleb töölt lahti lasta, on Sinu poeg, tähendab, sellepärast et tema õpetab mul fotograafiat ja klass on hõivatud üks päev nädalas. See on väga rikaste inimeste meelelahutus. Tähendab, et hoida kabinetti üks päev nädalas, mis on sisustatud fotolaboriks koos välkudega ja kõikide muude asjadega, selle jaoks, et lasta õpetada fotograafiat. Aga no kunstigümnaasium ilma meediata, fotograafiata - nonsenss! Nii, ja teine. Lõpuks tahtsin oma kolleeg Kruusimäele vastata, et tähendab, et konkreetsete kuupäevade, tähtpäevade ja kõikide muude asjade märkimine arengukavasse on ebaprofessionaalsuse tunnus, eriti veel siis, kui sa töötad arenevate lastega, kui sa ei tea, kuna nad lahti käivad. Ta on kolmandas klassis, "Pasatski nr 10", keskmise hindega 1 - 1,21. Kuuendas klassis on ta puhas viieline! Ja tähendab, Sa hakkad niimoodi panema neid arengukavasid paika? See on ju täiesti naljakas ütelus Sinu poolt. See, et meid kaasatakse linnaplaneerimisse ja rahvaliikumisse, see oli õige väide. Aga ülejäänud väide - anna mulle andeks, ma tahaks olla teises toas. Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Tallinna linna ja Osaühingu PalmGrupp vahel 13. veebruaril 2008 sõlmitud lepingu muutmine
  • 19:44
  • Auväärt esimees, kolleegid, linnavalitsuse liikmed! Rahanduskomisjon oma 21. jaanuari koosolekul arutas seda küsimust ja otsustati hääletamistulemustega 9 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ei olnud, toetada antud eelnõu esitatud kujul. Aitäh! Mõelge, kujundage arvamus, palun hääletage.