Isiku esinemised [Märt Sults]

 
07.03.2013 istung
 • Päevakorrapunkt: Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (esindaja leidmine Linnahalli renoveerimisprotsessiga seonduvate tegevuste juhtimiseks)
  • 18:05
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Rahanduskomisjon oma 4. märtsi korralisel koosolekul arutas selle ülesande andmist, mida härra Ants Leemets praegu teile ette luges ja vaatamata ähvardustele hääletas 4 poolt, 7 vastu, erapooletuid ei olnud ja ei toetanud antud eelnõud esitatud kujul. Et palun kujundage oma arvamus, mõelge läbi ähvardused ja hääletage! Aitäh!
  • 18:06
  • Ma ei kuulnud lõppu täpselt, selle küsimuse lõppu, et ma saaks täpselt vastata. Palun öelge uuesti.
  • 18:06
  • .. et mis oli see, vat sealt ma ei kuulnud täpselt.
  • 18:06
  • Neid argumente oli mitu, aga üks põhiargument on see, et ma ise kuulun Linnahalli nõukogusse ja ma tean täpselt Linnahalli olukorda ja valmis saab ta varem, kui Sa üldse arvata oskad.
  • 18:07
  • Komisjonis ei esitatud ühtegi ähvardust. Ma lihtsalt oma heale kolleegile ja sõbrale, Ants Leemetsale, kui ta ütles nii, et kui see hääletatakse maha, see ettepanek, et siis tuleb veel üks uus. Selle kohta ma ütlesin nii, et see on nagu ..., et ähvardus tuleb uus, et uus eelnõu tuleb, uus parandusettepanek. Ja me võtame ka selle uue vastu, julgelt rinnale. Aitäh!
  • 18:08
  • Hästi palju kenasid lühendatud tähti. Ma olen tänulik küsimuse eest, suur tänu. Aga linnavalitsus ei ole meile toonud tutvustamiseks veel teda, kuna meile kui nõukogule tuuakse tutvustamiseks juba projekt, mis on juba kokku lepitud või kokkuleppimise järgus. Varem nagu pole mõtet tuua meie ette sihukest asja, mis on veel natukene toores. Aitäh!
  • 18:08
  • Aitäh! Tähendab, et nii palju, kui on taasiseseisvunud Eesti Vabariiki olnud, nii kaua on oodatud Linnahalli remonti. Aitäh!
  • 18:09
  • Aitäh küsimuse eest! Sellepärast, et teades mind kui väga elava fantaasiaga inimest, siis ma võin Teile välja pakkuda iga kahe minuti tagant uut varianti, mis sinna kõike võiks teha, aga kahjuks selleks on olemas omad inimesed, kes pakuvad välja variandid. Aitäh!
  • 18:10
  • Aitäh küsimuse eest! Asjalik küsimus. Tähendab, et selle küsimuse vastuseks palun pöörduda Linnahalli direktori poole ja tema annab Teile rahulikult täpsed vastused ja täpsed juhised, kuidas on kõik asjad toimunud. Kui Te tahate, ma uurin selle järele. Ma saadan Sulle, Tarmo, need. Aitäh!
  • 18:10
  • Ma väldiks sõna "kulutamist". Aitäh!
  • 18:11
  • Aitäh küsimuse eest! Suur tänu, aga sellist lolli maailmas pole, kes sinna kasiinot ehitama hakkab. Aitäh!
  • 18:11
  • Kahjuks ma hea meelega oleks vastanud Teile, aga raamatupidamise andmed minul puuduvad. Aitäh!
  • 18:12
  • Aitäh! Tähendab, et vastuseks Teie iroonilisele küsimusele, ma vastan ka väga korrektselt. Tähendab, et "ei oska vastata", on ebakorrektne ütelus. Tähendab "ei pea vajalikuks vastata", see on korrektne. Aitäh!
  • 18:13
  • Aitäh, Ants! Sa ütlesid, et siis oli juba halvas seisukorras. Nüüd ma ütleksin kaks korda - halvas, halvas, halvas seisukorras. Aitäh!
  • 18:13
  • Need kinnitatakse ja vaadatakse läbi kvartaalselt. Aitäh!
  • 18:13
  • Ma ei usu, et Tallinna linnas ühtegi ettevõtet on, mille nõukogusse kuuluvad ainult kolm volikogu liiget. Tallinna Linnahalli nõukogu on viidud miinimumini. Ja kui päris aus olla, ma ei tea isegi seda ... ma küll ei ole nii rikas, aga ma tõesti tea, kui palju ma saan sealt raha?
  • 18:14
  • Läbirääkimised on ühte- ja teistpidi võtta, kui Sulle vastata. Aga kui vastata Sulle Al Capone tsitaadiga, siis "kõik läbirääkimisvormid on head ja efektiivsed. Aga läbirääkimine on palju parem, siis kui sul on taskus laetud revolver", eks ole. Aga kui sul peale varemete mitte midagi muud ei ole, siis kuus aastat läbirääkimisi, on väga lühikene aeg. Aitäh!
  • 18:15
  • Sihukene asi on läbi käinud küll. Aitäh!
  • 18:15
  • Jään vastuse võlgu.
  • 18:16
  • Sellel teemal nüüd ma mitte kui nõukogu liige, vaid kui koolijuht, olen pidanud päris tuliseid sõdasid teatavate korrakaitseorganitega, et selliseid üritusi ei tohi korraldada. Aitäh!
  • 18:16
  • Aitäh teile!