Isiku esinemised [Märt Sults]

 
18.04.2013 istung
  • Päevakorrapunkt: Noorteühingu majandamiskulude toetuse andmise kord
    • 19:01
    • Auväärt esimees, kolleegid! Tallinna haridus- ja kultuurikomisjon oma koosolekul 10. aprillil arutas seda küsimust. Ja otsustati: 8 poolthäälega, vastu ei olnud ja erapooletuid ei olnud, toetada antud eelnõu koos esitatud ettepanekutega. Ja ettepanekud oleksid sellised. "Täiendada § 15 lg 1 punkte 1, 3 ja 4 ning lisada peale sõna "noorteühing" sõna "majanduskulude"". Ja "Asendada § 4 lg 2 sõna "lisanõudeid" sõnadega "täpsustavaid dokumente"". Palun kujundage oma arvamus ja hääletage. Aitäh.
    • 19:01
    • Aitäh!