Isiku esinemised [Märt Sults]

 
16.05.2013 istung
 • Päevakorrapunkt: Tallinna linna 2013. aasta esimene lisaeelarve (I lugemine)
  • 17:08
  • Auväärt esimees, kolleegid, linnavalitsus! Rahanduskomisjon oma korralisel koosolekul 13. mail arutas lisaeelarvet ja otsustati hääletamistulemustega 12 poolt, vastu ei olnud kedagi, 1 erapooletu, lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele. Palun otsustage teiegi. Aitäh.
 • Päevakorrapunkt: Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine
  • 17:31
  • Auväärt esimees, kolleegid, auväärt linnavalitsus! Rahanduskomisjon oma koosolekul arutas 13. mail seda küsimust ja otsustati ... aga samal ajal kultuuri- ja hariduskomisjon tegi parandusettepanekud. Kas Sa loed ette? Tegi parandusettepanekuid. Ja tähendab, et seal on üks sõnaline muudatus, et Toomas loeb selle ette ja rahanduskomisjon oma otsustuskäigus otsustas 13 poolthäälega toetada antud eelnõu. Palun mõelge, otsustage ja toetage palun! Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele müüa Tallinna TV ning linna ajalehed
  • 18:47
  • Auväärt esimees, kolleegid, auväärt linnavalitsuse nõunikud! Rahanduskomisjon arutas maksumaksja raha kulutamist. 3 eurot ... 3 miljonit eurot oli Tallinna Televisioon, 2 miljonit olid siis linnalehed. Jagasime, korrutasime. Mina olen ka maksumaksja. Täitsa lõpp! – Tallinnasse sisse kirjutatud. Ja ma, kui päris aus olla ... aastas maksta 11,73 eurot, 11,73 eurot aastas maksta selle eest, et Tallinna Televisioon on ja linnalehed on – no kuramus, see on väga suur summa! Kuus on see 0,97 eurot. Sa vana kurat! Selle eest võib lasta ikkagi absoluutselt kõik teed ära parandada. Ütle mulle, härra Jürgenson, mihukene teeauk 0,97 eurot maksab ... parandus? Äkki tead mõnda?
  • 18:47
  • Ja komisjon otsustas hääletamistulemusega 3 poolt, 8 vastu, erapooletuid ei olnud, mitte toetada antud eelnõu. Palun arvutage, mõelge ja otsustage. Aitäh, armsad kolleegid!
  • 18:47
  • Suur tänu.
 • Päevakorrapunkt: Tallinna linna 2013. aasta esimene lisaeelarve (II lugemine)
  • 19:56
  • Auväärt esimees, kolleegid, linnavalitsuse liikmed! Rahanduskomisjon oma erakorralisel koosolekul täna arutas seda teemat ja hääletamistulemustega 10 poolt, vastu ei olnud kedagi ja erapooletuid ka ei olnud, otsustas lõpetada eelnõu teise lugemise komisjonis ja suunata eelnõu kolmandale lugemisele. Aitäh.
  • 19:56
  • Aitäh.
  • 19:57
  • Suur aitäh küsimuse eest. Suur aitäh kaasa tundmast. Aga kahetsusega pean Sulle teatama seda, et meil koolidel läheb väga hästi. Aga et veel paremini läheks, olid need programmid ja projektid. Aga antud juhul nad ... on olemas tähtsamaid asju. Rohkem mitte midagi. Aitäh!
  • 19:58
  • Suur aitäh küsimuse eest. Ma tahtsingi öelda, et tänu sellele suurepärasele staadionile on Tallinna Kunstigümnaasiumis uued rahvuslikud spordialad nagu tüdrukute ragbi ja tüdrukute jalgpall. Aitäh. Me tulime Tallinnas kolmandaks.