Isiku esinemised [Märt Sults]

 
27.05.2013 istung
  • Päevakorrapunkt: Tallinna linna 2013. aasta esimene lisaeelarve (III lugemine)
    • 14:30
    • Auväärt esimees, linnapea, kolleegid! Rahanduskomisjon oma koosolekul 24. mail arutas Tallinna linna 2013. aasta esimese lisaeelarve kolmandat lugemist ja otsustati hääletamistulemustega 9 poolt, vastu ei olnud kedagi, 1 erapooletu, lõpetada eelnõu kolmas lugemine komisjonis ning toetada eelnõu koos muudatusettepanekuga. Palun mõelge, otsustage ja hääletage. Aga ma tahtsin lisada ühte asja, mis on teemast väljas. Härra Kruusimägi - proportsioonid. Sinu Inglise Kolledž renoveeriti täpselt samal ajal, kui renoveeriti Tallinna Kaubamaja, ja hinnad olid Inglise Kolledžis suuremad. Tähendab, siiamaani see küsimus üleval - Kaubamaja koos inventari ja riistadega maksis vähem, kui Inglise Kolledži ülevärvimine ja restaureerimine. Aitäh.