Isiku esinemised [Märt Sults]

 
13.06.2013 istung
 • Päevakorrapunkt: Tallinna arengukava 2014-2020 (I lugemine)
  • 16:54
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Rahanduskomisjon oma koosolekul 10. juunil käesoleval aastal arutas Tallinna arengukava. Ja hääletamistulemustega 8 poolt, vastu ei olnud kedagi, 2 erapooletut, toetas eelnõud esitatud kujul. Palun mõelda, otsustada ja hääletada! Aitäh!
  • 16:54
  • Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Tallinna arengukava 2014-2020 (II lugemine)
  • 18:24
  • Auväärt esimees, linnapea, kolleegid! Arutasime, ootasime parandusettepanekuid ja siis kujundasime oma arvamuse. Ja pakume teile välja kujundada oma arvamus ja hääletada ja toetada arengukava esitatud kujul. Aitäh teile.
  • 18:24
  • Tähendab, et peab defineerima ära, mis asi on sisuline diskussioon. Ja parandusettepanekut kirjalikul kujul ei laekunud. Aitäh!
  • 18:25
  • Aitäh küsimuse eest! Nagu juhataja ütles, tähendab, et arengukava arutati möödunud aastal ja vastavalt arengute käigust ta kujunes arengukavaks alles nüüd mõni aeg tagasi. Nii et rahanduskomisjonis me lihtsalt formuleerisime fakti ja kinnitasime selle. Aitäh!
  • 18:25
  • Suur tänu, kuna ei laekunud parandusettepanekuid, siis komisjoni kokkukutsumist ei peetud vajalikuks. Aitäh!
  • 18:25
  • Suur tänu!
 • Päevakorrapunkt: Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017
  • 18:53
  • Auväärt esimees, linnapea, kolleegid! Rahanduskomisjon oma 10. juuni koosolekul arutas "Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017". Ja otsustati hääletamistulemustega 8 poolt, vastu ei olnud, 2 erapooletut, toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh.
 • Päevakorrapunkt: Aktsiaseltsi Tallinna Soojus põhikirja kinnitamine
  • 20:08
  • Esimees, linnavalitsuse liikmed, kolleegid! rahanduskomisjon oma koosolekul 15. oktoobril 2012. aastal arutas Aktsiaseltsi Tallinna Soojuse põhikirja kinnitamist ja muutmist ja otsustati, 7 poolthäält, vastu ei olnud kedagi ja 5 erapooletut häält, toetada eelnõu esitatud kujul. Kujundage arvamus palun ja toetage!
  • 20:08
  • Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018
  • 21:24
  • Aitäh. Tahtsin küsida, kas Te olete mõelnud seda, et sinna, kus kohta rohtu istutada ei saa, rohelist, et saab panna rohelised LED-valgustid?
  • 21:25
  • Tähendab, küsimus on selline, et kuhu kohta muru ei saa istutada, kas sinna muru saab asendada roheliste LED-valgustitega?
  • 21:25
  • Kas ei saa muru asendada roheliste LED-valgustitega, kuna Euroopa praktika on olemas selleks?
 • Päevakorrapunkt: Sarra tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
  • 00:15
  • Ei tohi!
 • Päevakorrapunkt: Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine
  • 00:26
  • Mis Sa arvad, kas ristik on see õige taim linnaruumi?
 • Päevakorrapunkt: Tallinna linna omandis olevate kinnistute (Kopli liinide) müük
  • 00:46
  • Auväärt esimees, linnavalitsuse liikmed, kolleegid! Rahanduskomisjon oma koosolekul 10. juunil arutas Tallinna linna omandis olevate kinnistute (Kopli liinide) müüki ja otsustati hääletamistulemustega 8 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ka ei olnud, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun kujundage arvamus, otsustage, hääletage! Aitäh!
  • 00:46
  • Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 12 "Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord" muutmine
  • 01:33
  • Auväärt esimees! Linnavalitsust ei ole. Armsad kolleegid! Rahanduskomisjon koosolekul 10. juunil enne kella kuute arutas Kaupo Nõlvaku eelnõud. Ja hääletustulemustega 2 poolt, 2 vastu, 5 erapooletut, jõudis patiseisu, mille tulemusena tuli, sündis otsus mitte toetada rahanduskomisjoni poolt antud eelnõu. Mina toetasin seda. Ja palun kujundage oma arvamus, hääletage. Ma ei näe põhjust, mispärast me ei võiks Reformierakonda toetada. Aitäh.