Isiku esinemised [Märt Sults]

 
03.10.2013 istung
  • Päevakorrapunkt: Tallinna linna 2013. aasta teine lisaeelarve (III lugemine)
    • 16:57
    • Auväärt esimees, linnavalitsuse liikmed, kolleegid! Rahanduskomisjon oma korralisel koosolekul 30. septembril käesoleval aastal arutas Tallinna linna 2013. aasta teise lisaeelarve kolmandat lugemist ja otsustati hääletamistulemustega 8 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ka ei olnud, lõpetada eelnõu kolmas lugemine komisjonis ning toetada antud eelnõu. Kolleegid, mõelge, kujundage arvamus, hääletage! Aitäh!
    • 16:57
    • Aitäh!