Isiku esinemised [Märt Sults]

 
28.11.2013 istung
  • Päevakorraväline
    • 16:16
    • Auväärt esimees, linnavalitsus, linnapea, auväärt kolleegid! Ma hüppan teise teemasse, ma ei hakka värvima tänavaid, ja muud asjad. Tähendab et, tahan pöörduda avaliku kirjaga ja avalik kiri on hästi, hästi lihtne ja see on katsetes ja praktikas tõestatud. Avalik kiri esitati kaks nädalat tagasi meediasse, igasse meediaväljaandesse: nii Postimehest kui Päevalehest kuni Delfideni välja. Selle avaliku kirja haaras kinni ainult venekeelne Delfi ja venekeelne Raadio 4. Eesti meedia ei tundnud selle vastu huvi. Ja avalik kiri oli esitatud teisipäeval. … Reedel toimus narkoskandaal Inglise Kolledžis. Et see ei ole mitte ajendatud Inglise Kolledži skandaalist. … Et minu avalik kiri on linnavalitsusele ja kõigile meile, et me töötaksime välja struktuuri, kuidasmoodi avada koole politsei- ja narkotalitusele, et ilma ette teatamata koolides saaks viia läbi narkoteste ja narkouuringuid nii Politsei- ja Piirivalveameti narkokoertega kui ka MTÜ Narkovaba Eesti ja Narkovaba Kool peentestidega, ja koolijuhil ei ole õigust ja hoolekogul ei ole õigust öelda politseireidile "ei". Tähendab, et seetõttu öeldakse kohe nii, et politseiriik ja jube-jube-jube värk. Aga antud juhul iga asjaga tuleb tegeleda põhjalikult ja algusest peale. Tähendab, et võib-olla siis me suudame veel mõned hinged päästa. Nagu te kõik teate, avalik saladus, et Tallinna kesklinnas on olemas kogu narkootikumide spekter tänaval, Põhja-Tallinnas on Sitsi peatusest alates kogu narkospekter tänaval olemas. Tähendab, te kõik teate seda asja. Te teate seda, et politseimaja vastas platsi peal on litsiplats. Te teate kõik seda. Selle vastu tuleb hakata meil kõigil tegelema koos ja kui me koos sellega ei tegele, siis sellel asjal pole mingit mõtet. Nii et me võime ennetada, nii palju kui tahes, kui me ei hakka juurest pihta. Kus on kõige suurem laste kontsentratsioon? - Koolides. Nii et palun, oleme selles suhtes nulltolerantsed. Kooliõpilaste asi pole ei alkohol ega narkootikumid, olgu need siis e-sigaretid või olgu need siis kokaiin ja heroiin. Aitäh teile!