Isiku esinemised [Märt Sults]

 
23.01.2014 istung
 • Päevakorraväline
  • 16:21
  • Auväärt juhataja, linnavalitsus, kolleegid! Minul selline jutt ja selline ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele ja otseselt abilinnapea Mihhail Kõlvartile! Aga eellugu on selline. 10. jaanuaril k.a moodustasid Põhja-Tallinna koolidirektorid sihukese organisatsiooni, mille nimi on Põhja-Tallinna koolijuhid - seltsing. Ehk tegid sellise seltsingu ja sinna seltsingusse kuuluvad viis Põhja-Tallinna direktorit: Kalamaja Põhikooli direktor Marko Rööpson, Pelgulinna Gümnaasiumi direktor Tõnu Piibur, Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor Märt Sults, Tallinna Ranniku Gümnaasiumi direktriss Svetlana Zelentsova ja Ehte Humanitaargümnaasiumi direktriss Õnnela Leedo-Küngas. Ja miks me selle tegime? Tähendab, et eesmärk on selline, et ühtlustada Põhja-Tallinnas elavate laste võimalusi hea hariduse omandamisel kodule lähimas koolis; aidata leida Põhja-Tallinna lastele parim õppimise kava kaasates lasteaedasid ja kõrgkoole; informeerida Põhja-Tallinnas elavaid inimesi hariduse ja kultuurikorralduse uuendustest, kaasata kodanikke mõtlema loovalt ja alternatiivselt; organiseerida kooliinimestele koolitusi ja ühisüritusi, innustada kõikide haridusasutuste inimesi kaasama oma tegevustesse kaasaegseid õppemeetodeid; leida tee koolihariduse maailma tippu. Teie küsite, et miks, kuradi pärast - palun vabandust väljenduse pärast -, mispärast oli sellist ühendust vaja, kui see on olemas. Mingid 100 organisatsiooni, kes tegelevad kõik samasuguste asjadega, aga meil oli vaja ühte organisatsiooni, kes päriselt tööd teeb ja mõtleb inimeste peale, keda ta kasvatab. Ja sealt tuligi järelpärimine Tallinna abilinnapeale Mihhail Kõlvartile ja seltsing volitas mind seda ette kandma auväärt kolleegidele, volinikele. Ja nüüd ongi see järelpärimine. Mul palju on?
  • 16:23
  • Oi jumal, siis ma saan pikalt pärida! Nii. Tallinna linna koolivõrgu korrastamise taustal ja "Tallinna linna munitsipaalhariduskoolide võrgu korrastamise kava 2013–2021" alusel on tekkinud küsimusi, millele me palume vastust nii suuliselt kui ka kirjalikult. Tähendab kirjalikult sellepärast, et seda saaks siis pärast internetist lugeda ja suuliselt sellepärast, et siis saaksite teie ka kuulata, kui vahva see asi tegelikult on. Nii. Ja volitab seltsing Põhja-Tallinna Koolijuhid Märt Sultsil seda küsimust ette kanda Tallinna Linnavolikogu istungil. Ja nüüd on siis küsimuse sissejuhatus. On teada, et südalinnas asuvates koolihoonetes õpivad valdavalt õpilased, kelle elukoht on Tallinna teistes asumistes. Tiheda asustusega elurajoonides on koolihooneid, kus on väga palju täitmata õpilaste kohti ning ka koolihooneid, mis tuleb eelpool toodud põhjusel sulgeda - sellepärast et õpilasi ei ole. Tallinna linnal on kohustus tagada haridus kõikidele Tallinna lastele kodule lähimas koolis. On ju arusaadav!? Ja nüüd tuleb küsimus. Millistel põhjustel peale ajalooliste ja/või emotsionaalsete on mõistlik pidada haridusasutusi südalinna piirkonnas, kus ei ela koolikohtadele proportsionaalselt õpilasi ja kus on linnaruumi suurim liikluskoormus ning kõige suurem kriminogeenne oht? Miks? Teine küsimus. Milline oleks Tallinna linna arvutuslik renditulu, kui rentida välja südalinnas asuvad koolihooned? Näiteks äripindadena viies haridusasutused teistesse linna asumitesse, kus on vabanemas koolihooneid ja kus on õpilaste reaalsed elukohad. Saite küsimusest aru? Ei saanud? Nii. Lugupidamisega Märt Sults, Kopli Seltsingu esindajana. Ja nüüd on PS "Palume tungivalt analüüs teostada Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse spetsialistide poolt. Palume tungivalt Tallinna Linnavalitsuse Kantselei finantsteenistuse poolt mitte suunata selle järelepärimise vastuse koostamise Tallinna Haridusametisse Viivi Loki üldhariduse osakonda. Saite küsimusest aru? Nii. See ei ole seda, et südalinnas ei pea kool olema. Asi on selles, et mina ja meie seltsing, palume seda, et tagataks õpilaste võrdne kohtlemine. Võrdne kohtlemine äärmiselt lihtsalt. Haridusamet käis alla meile rendipindade maksumuse ..
  • 16:25
  • Üks minut, paar sekundit. Et rendipindade maksumuse ja Koplis ehk minu koolis ja Kesklinna südalinna koolis on rendipinna maksumus üks ja sama - see on jabur! Palun vaatame need asjad ümber ja saame selguse majja. Aitäh!