Isiku esinemised [Märt Sults]

 
06.02.2014 istung
 • Päevakorraväline
  • 16:10
  • Auväärt koosoleku juhataja, linnavalitsus, auväärt kolleegid! Mul lihtne jutt täna. Sellepärast ma nii mõtlesingi, et teile teada. Postipoisist te kindlasti lugesite linnavalitsuse vastust minu järelepärimisele. Tähendab, ma palusin väga, et linnavalitsus ei delegeeriks vastamist Haridusametile. Aga linnavalitsus nagu korrektne asutus saadab ikka täitmiseks kellelegi teisele asja. Ja Haridusametis vastas minu küsimustele kesklinna ehk südalinna koolide kohta suurepärane tippametnik Meelis Kond. Ja ta vastas seda 29. jaanuaril, et: "Koolimajade väljarentimine, kus õpib hetkel piisaval arvul õpilasi, ei ole kindlasti mõistlik, sest nagu näitavad demograafilised protsessid, vajab linn lähiaastatel juurde 30% rohkem põhikooli õppekohti. Aga tähtis on see, et rentimine on mittemõistlik. Rentimine on mittemõistlik." 29. jaanuar. 23. jaanuar ma esitasin järelepärimise. Ja nüüd tuleb Haridusametist teisest kabinetist kiri, teisest kabinetis. Ei, valetan, see kiri, mis tuli, see tuli III korruselt ja see kiri, mis nüüd tuli, tuleb IV korruselt. Teine haridusametnik kirjutab, kirjutab 30. jaanuaril, Tanel Keres nimelt, ökonoomikageenius: "Äriruumide üüritulude prognoosimisel ...", see on koolide kohta, "... üüritulude prognoosimisel palume täiendavalt täita äriruumi üüritulu vorm nr 7. Juhul, kui eelolevatel aastatel on ette näha tulutoovate olemasolevate lepingute lõppemine, tuleb siiski prognoosida ka võimalike uute lepingute alusel saadav tulu ning lisada selle kohta selgitused." Andeks, kolleegid, seltsimehed, sõbrad! Minu järelpärimine oligi küsitud selle kohta, et koolide käitlemine ja õpilaste käitlemine peab olema võrdne ja võrdse kohtlemise printsiibil. Mina küsisin äriruumide üüri prognoositavat raha, kui palju teenivad südalinna koolid rohkem kui teised koolid. Tähendab, järelikult südalinna koolid saavad oma eelarve piirides kulutada võrdse põhihariduse andmiseks suuremat hulka raha, samal ajal panustades vähem millessegi muusse. Tähendab, absoluutselt kõigi silme all, kaasa arvatud volikogu silme all, rikutakse võrdse kohtlemise printsiipe! Sotsiaaldemokraadid peaksid praegu olema tagajalgade peal ja röökima, kuskohas on võrdsus. Ei ole kuskil. Nii! Ja nüüd jälle seesamane õudne seltsing – Põhja-Tallinna ...
  • 16:12
  • Aa, korras! Aitäh, Ain! Sa oled alati olnud täpne! Seltsing küsib jälle küsimust selle kohta. Et üksainukene küsimus, siin on mul tegelt kuus küsimust. Ma võtan hästi kokku, kuna aint kaks minutit on aega. Et mikspärast järelvalveorganite silma all on lastud ... Issand, ma teen nii kõva häält. Palun vabandust!
  • 16:12
  • Jah, sellepärast ma vait olingi praegu. Tähendab, mikspärast järelvalve organisatsioonide halva, valvsa silma all on lastud koolidel, osadel koolidel ennast lõhki laenata? Tähendab, et õpilastel on ette nähtud normruutmeetrid, normkabinettide arv, kõik asjad on ära normeeritud riigi poolt. Mikspärast osa seltsimehi arvavad, et nad võivad kõige peale sülitada ja ennast lõhki laenata ja pärast röökida, et nemad on kuramuse head koolid, sellepärast et sinna jookseb nii palju rahvast? Tähendab, ei ole õige öelda, et keegi on halb või keegi on hea, eriti kui sa oled õpetaja. See on alandav, vastik ja nii väikesele ajumahule näitav. Ja sellepärast nõuabki Kopli Koolijuhtide Selts, et mis alusel hinnatakse õpitulemusi I ja II astme koolijärgus. Mis alusel? Kas kuskil on metoodika või mitte? Ja eriti tahaks teada, mis reglementide järgi ja mis kabinettide järgi käib informatsiooni juhtimine Tallinna Haridusametis. Ja kuna hakatakse kohtlema õpilasi, lapsevanemaid, õpetajaid Tallinna linnas, Eestis, Tartus, Pärnus, Viljandis ühtemoodi ja ühtede mõõdikute järgi? Aitäh!