Isiku esinemised [Märt Sults]

 
13.02.2014 istung
 • Päevakorraväline
  • 15:38
  • Lauri Laasi?!
  • 16:02
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, auväärt kolleegid! Jutt oli väga hea minul mõeldud. Aga ma panin ennast täna lõppu, et mõtlesin, et äkki kuskil midagi täiendada vaja on, aga eelkõnelejad olid lihtsalt nii nõrgad, et mul nagu emotsiooni ei olegi ja motivaatorit ka ei ole. Aga ma tahaksin alustada nagu hea Tarmo luuletusega, et "Huvitav on vaadata ronkade parve. Ronk lendab ees ja nagu kraaksataks arve, loeb oma hõimu otsast peale üle, viimasel rongal on rongalaps süles" . See ongi täpselt nii, üks pime oma füüsikalaboris, tahkefüüsik, mõtles midagi välja, kisab alla "Lahutas gümnaasiumi põhikoolist. Põhikooli lahutab varsti algkoolist". Ühes majas on kolm erinevat kooli ja kolm erinevat rahastusmudelit, üks õpetaja saab kolme mudeli järgi erinevat palka. Õpetajate toas on nad kõik koos. "Mina ei lähe gümnaasiumisse, kuna mina saan seal tunni hinde eest 1/3 vähem raha, ma ei lähe gümnaasiumisse tundi. Ma lähen põhikooli tundi. Ei! ma lähen algkooli, seal ma saan kaks korda rohkem palka". No mehed, ma tahaks kolm sõna - "k" hakkab pihta, "t" on viimane -, see oli rumal sõna. Tähendab, seda võib ainult äärmiselt nõrga trata-tatta-taa, teha. Vennad, sõbrad, seltsimehed, te panite piketis väga head loosungid ritta - "Seisame selle eest, seisame selle eest". Vales kohas seisate, Toompeal peate seisma! Mul on emotsioon, ma olen kooliõpetaja, koolijuht - ma pean sütitama teisi inimesi! Ma palun vabandust teile! Ma sain aru, et teil on lihtsalt emotsionaalne piir natukene liiga madal. Siis ma pean natukene vaiksemini rääkima.
  • 16:04
  • See on bändimehe värk. Ja olge palun nii kenad siis, et arvestage sellega, et Tallinna linn seisab ja jääbki seisma Eesti Vabariigi ja eesti kultuuri ja hariduse eest. Ja kui Riigikogu haridusminister keerab mingi käki kokku, me keerame selle käki tagasi, selles mõttes, et ta on õiges kohas. Bilanss on nullis. Ainult see molekul on stabiilne, mille kogulaeng on null. Auväärt kolleegid, aitäh teile!
 • Päevakorrapunkt: Umbusalduse avaldamine Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvartile
  • 16:28
  • Aitäh! Tahtsin küsida, miks ei ole avaldatud umbusaldust Eesti koolide vahel vastastikuse tüli õhutamise eest härra Hendrik Agurit, kes on kõige suurem koolide liitja? Aitäh!
  • 16:29
  • Suur tänu!
  • 16:31
  • Aitäh! Miks ei umbusaldata eestlaste ja eestlaste vahel vaenu õhutavat Gustav Adolfi direktorit ja suurt kooli liitjat Hendrik Agurit?
  • 16:32
  • Aitäh!