Isiku esinemised [Märt Sults]

 
20.02.2014 istung
 • Päevakorraväline
  • 16:20
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, armsad kolleegid! Armsad kolleegid! Lõpuks ometi ma kaifin täiega, et ma nägin ära, kes on Ülemiste vanake! Ma mõtlesin, et minu päevad siin lõpevad ära, et ma ei teagi, milline ta on. Eks me püüdsime korra näidata Ülemiste vanakest, see ei meeldinud teile, auväärt opositsioon. Nüüd te näitasite päris vanakese ära, nüüd ma tean, milline ta on. Järgmine kord ma teen sinusarnase.
  • 16:20
  • No okei. Hea Tarmo, Sa rääkisid sellest, et konsensus ja solidaarsus. J'a Tallinna koolid olid väga solidaarsed '95, '96, '97, '98 aasta, kui tolleaegne Haridusameti juhataja Fiveger rääkis solidaarsusest ja Tallinna tähtsusest ja Kesklinna tähtsusest. Ja ülejäänud tolle aja koolijuhid, direktorid, kes tol ajal olid – Ivi peaks ka mäletama seda –, leppisime kokku, et Kesklinna koolid tuleb remontida. Me loobusime oma kapitaalehituse rahadest, jooksva remondi rahadest, kõikidest rahadest, et teha valmis Gustav Adolf, 7. Keskkool, 21. Keskkool ja teha valmis ... Ei, siis ta ei olnud Gustav Adolf, ta oli 1. Keskkool. 1., 7., 21. ja Reaalkool. Me loobusime sellest, investeerisime tulevikku. Aga meie koolijuhid tol ajal ei mõelnudki, et solidaarsus on täpselt nii, nagu Tarmo ütles - kaksipidi asi. Tähendab, meie andsime põhimõtteliselt, Tallinna kõik koolid andsime Kesklinna koolidele edumaa sisse neli kuni viis kuni kuus aastat. Tähendab, me ehitasime need majad valmis, panime uue mööbli sisse ja arvasime nii, nüüd on kõik asi ok. Ei olnud ok! Ja nüüd me oleme solidaarsed. Tähendab, omal ajal me andsime kuus aastat edumaad, et nad saaksid praegu igal pool ... ma edasi ei taha rääkida, tulevad palju rumalaid sõnu ... et nad saaksid eputada ja rääkida võrdsest kohtlemisest, kui neil võrdset kohtlemist kui sellist ei ole. Sellepärast me oleme andnud, aga tagasi pole mitte midagi saanud. Me andsime neile populaarses rajoonis võimaluse eputada. Nemad eputavad edasi ja arvavad, nemad tegidki selle. Tegelt nad ei teinud seda. Ja nüüd ma palungi kolmas kord, et linnavalitsus – ma ei hakka neid asju ette lugema –, et linnavalitsus teostaks majandusliku analüüsi, tulemuslikkuse analüüsi. Me kõik teame seda, et südalinna koolides ja paljudes koolides veel on varjatud illegaalne õppemaks kohustuslik. Me kõik teame seda. Me teame, et seda rendisummat on kõikides südalinna koolides palju kõrgemad kui teistes rajooni koolides. Me teame seda. Järelikult jälle ebavõrdne kohtlemine. Tähendab, me tahame, et see asi oleks viidud normi piiridesse ja kus on varjatud, illegaalne seadusega lubamatu õppemaks ehk õpetajatele ja teenustele lisatasude maksmine läbi mittetulundusühingute. Et need koolid ja õppeasutused kuulutataks välja nagu erakoolid ja nendele laieneks erakooliseadus. Ja ülejäänud rahalised vahendid suunataks teistele koolidele tugiteenuste spetsialistide fondi. Tähendab, mis meilt on ära võetud. Nii võib-olla kuidagimoodi saavutatakse võrdne kohtlemine. Võib-olla, et võrdsematel võrdsetele ei ole nagu mõtet kahekordset koolitustulu maksta. Kõik teavad seda, et koolid, teatud koolid, saavad kulutada raha kas või näiteks meeskokkade ostmiseks. Meie omal ajal ostsime pontšikumasina, see oli 7 korda odavam. Kes on minuvanune, sai väga hullust jõhkrast naljast aru. Aitäh teile, ma annan eelnõu üle ja tahaksin saada kirjalikku vastust, mitte suulist! Aitäh! Kas oli kõva või oli parasjagu?
 • Päevakorrapunkt: Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele maksta õpetajate palgaks kogu riigilt saadav sihtotstarbeline raha
  • 22:04
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, auväärt kolleegid! Igastahes minu solvamisega on tavaliselt probleemid - et kui mind solvatakse, siis reeglina on sellel solvamisel mingisugused tagajärjed. Ja tähendab, kui keegi tuleb ütlema seda, et ma olen selline ebaaus inimene ... Sul selja taga istub ka seal üks ebaaus inimene, kes ei taha maksta õpetajatele palka välja ja tänu sinu suurepärasele juhtimisele meie võtsime ennast kokku ja saime oma ebaaususega hakkama ja maksime õpetajatele palgad välja. Ma ütlesin Erkile praegu, et sinul seal selja taga istub ka üks väga ebaaus inimene. Nüüd on neid palju. Siin saalis on veel ebaausaid, kes absoluutselt ehitavad oma töö koolis üles sellele, et õpetajatele tünga teha. Aga vaatamata sellele, et siin on õudsed tüngategijad koos kõik, otsustas komisjon 17. veebruaril 2014 aasta päevakorrapunktis nr 5 "Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele maksta õpetajate palgaks kogu riigilt saadav sihtotstarbeline raha" hääletamistulemustega 1 poolt, 8 vastu, 3 erapooletut, mitte toetada eelnõu, kuna see eelnõu on lihtsalt solvav ja põhineb oletuslikel andmetel. Aitäh!
  • 22:06
  • Tähendab, julgen raport ... Kõik jah? Aitäh, väga hea küsimus. Tähendab, et julgen väita,et - teiste eest ma ei oska midagi öelda - Tallinna Kunstigümnaasiumis on välja makstud kogu riigilt saadud toetus, lisaks veel 13. kuupalk kokkuhoiu arvelt. Aitäh!
  • 22:07
  • Jah!
  • 22:07
  • Aitäh väga hea küsimuse eest, aga küsimuse esitaja ei ole korralikult lugenud oma erakonnakaaslase, haridusministri, uusi korraldusi ja käskkirju. Tähendab lõppvastutajaks on haridusministri käskkirjades tehtud koolidirektor. Aitäh!
  • 22:07
  • Aitäh! Väga tore vastus, aga haridusministri käskkirjad hakkasid kehtima 1. septembrist. Aitäh!
  • 22:07
  • Aitäh! Väga meeldiv küsimus oli. Aga haridusjuhtidel, koolijuhtidel, koolidirektoritel või ükskõik, kuidas Te neid nimetate, aga nende, kelle ülesandeks on hariduse edendamine ja hariduse andmine ja hariduse kinnistamine ja laste kasvatamine ja nende järjepidevuse ja muu tagamine, nendel inimestel ei ole erilist sügavat usku sellesse infoallikasse, kus Teie ütlesite ja ei ole eriti sügavat usku Haridusministeeriumi otsustustesse. Aitäh!
  • 22:13
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, auväärt kolleegid! Mul on suurimalt hea meel, et keegi tunneb minu tervise pärast muret. Mul on suurimalt hea meel. Minu tervisega on äärmiselt korras, minu potentsiaal on täiesti korras, minu naine on minuga rahul, minu õpilased armastavad mind. Ma muidugi ei tea, mis edasi teha, aga kui järgmised jõulud tulevad, siis Hendrik Agurile ma kingiksin peegli, sest targa inimesega on väga hea rääkida. Paned peegli ette ja räägid - ta ei vaidle kunagi vastu ja kiidab sind heaks. Aitäh! Aga oma tervise peale tuleb alati mõelda, eriti siis, kui sa ühepajatoitu sööd ja juurikaid sööd, sest neid ei tohi kunagi liiga palju süüa. Aitäh teile.
 • Päevakorrapunkt: Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele maksta erakoolidele välja Haridusseadusega ette nähtud Tallinna linnas elavate laste tegevuskulud
  • 22:25
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Rahanduskomisjon oma korralisel koosolekul 17 veebruar käesoleval aastal arutas antud küsimust ja otsustati hääletamistulemusega 4 poolt, 8 vastu, erapooletuid ei olnud, mitte toetada eelnõud. Palun mõelge, kujundage oma arvamus ja hääletage. Aitäh!
  • 22:25
  • Aitäh!