Isiku esinemised [Märt Sults]

 
15.05.2014 istung
 • Päevakorrapunkt: Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele langetada leinapäevadel Harju mäel olev lipp poolde masti
  • 17:58
  • Auväärt esimees, linnavalitsuse liikmed, auväärt kolleegid! Lipuseadus.... (võtsin valed paberid kaasa, palun vabandust auväärt kolleegid!) ... Lipuseaduse § 12 "Lipu heiskamine leinalipuna" sätestab, kuna see on. Ja on lipupäevad ehk leinapäevad: 14 juuni. § 6 – lipp heisatakse leinapäeval. Üks teatav isik haridus- ja kultuurikomisjonis, üks teatav isik, juhuslikult Tarmo Kruusimäe, ütles seda, et Riigikogu ei suutnud kokku leppida erinevates kuupäevades. Et igaüks võib panna miljon kuupäeva ritta ja Riigikogu lihtsalt võttis vastu sellise otsuse, et üks päev on leinapäev. Nüüd eriti suur sigadus. Nii et Tarmo, anna andeks, et ma niimoodi ütlen, aga ma ütlen tõesti nii. Et üks inimene ütles, et see pole sobilik päev. See üks inimene oli Lauri Leesi, kes on otseselt seotud küüditamisega. Ta viidi 4-aastaselt minema. Üks teatud isik ütles seda, et teda ei ole vaja iga kolme nädala tagant tuletada meelde, et ta küüditati. Iga kolme nädala tagant kiskuda lahti haavad, mis tema sai, ei ole vaja talle seda. See üks teatud inimene, see ei olnud mitte mees metsast. See oli mees, kes elas oma nooruse Siberis kaelani lumes ja see ei ole enam naljakas! Ja miks praegu kisutakse lahti selliseid asju, mis on kohutavalt valusad?! Minu sugulased olid ka Siberis. Minu onul mädanes jalg kirsasaapas ära, sest ta ei saanud saabast maha võtta, nii külm oli. Ja vastavalt sellistele oletustele, tähendab, inimene tuleb ja manipuleerib teiste pühade tunnete peal. Mitte kedagi pole unustatud ja ma arvan, et siin saalis pole ühtegi inimest, kellel pole arme südames sellesama asja pärast. Ja nüüd tulla ja laiata siin ja kiskuda need armid lõhki! Ja vastavalt sellele otsustas kultuuri- ja hariduskomisjon oma 14. aprilli koosolekul: 5 poolt, 10 vastu. Ja nüüd ... , palun vabandust, see on teine protokoll. Tähendab, 5 erapooletut oli, mitte toetada antud eelnõud. Ja see 5 erapooletut peaks tähendama sellist asja, kui raske küsimus see oli. Tähendab, inimesed ei saanud võtta otsust vastu ja olid erapooletud asjas, mis inimesel keerab sees kõik soolikad teistpidi. Nii et palun mõelda, võtta mõistlik otsus ja palun hääletada! Etteaste ei olnud emotsionaalne, etteaste oli sisuline. Aitäh!
  • 18:01
  • Aitäh küsimuse eest! Küsimus on väga sisukas küsimus. Jah, ma tean, mis on Memento ja Memento Liit ühe allkirjaga ei ole veel Memento Liit. Aitäh!
  • 18:02
  • Aitäh! Eksisin, palun vabandust! Hääletustulemus: 1 poolt, 3 vastu ja 4 erapooletut, mitte 5 erapooletut. 1 poolt, 3 vastu ja 4 erapooletut - mitte toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
  • 18:02
  • Aitäh. Väga hea küsimus oli.
  • 18:02
  • Aitäh, väga hea küsimus. Kultuuri- ja hariduskomisjoni istungid on avalikud. Küsige oma kolleegi käest, ta istub Te selja taga. Aitäh!
  • 18:03
  • Suur aitäh! See oli suurepärane küsimus. Ma Sulle hea meelega tuletaks meelde, et Tallinn ei ole Euroopa Liidu liige, liikmesriik. Euroopa Liidu liikmesriik on Eesti Vabariik. Ja sellesama küsimuse võid sa esitada Eesti Vabariigile, mitte Tallinna linnale. Aitäh!
  • 18:04
  • Aitäh küsimuse eest! Sa ei ole veel mind laiamas näinud!
  • 18:04
  • Suur tänu küsimuse eest! Ja arvan, et kultuuri- ja hariduskomisjon kindlasti oma järgnevas töös võtab seda arvesse. Aitäh!
  • 18:04
  • Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 määruse nr 37 "Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajale" muutmine
  • 18:09
  • Auväärt esimees, linnavalitsuse liikmed, kolleegid! Haridus- ja kultuurikomisjon oma korralisel istungil 26. märtsil arutas antud punkti ja hääletamistulemustega 11 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ka ei olnud, toetada eelnõud esitatud kujul. Palun mõelge, otsustage ja hääletage! Härra Agurile ma ütlen: "Sulle tuleb ainult kaasa tunda!" Aitäh!
  • 18:10
  • Jah, ma olen kindel, et ma lugesin ette õige paberi.
  • 18:10
  • Pitsatiga paberi!
  • 18:10
  • Suur aitäh, väga hea küsimus! Aga see küsimus ma suunan ... Tegelikult ma olen Sinust kasvatatum inimene. Suur aitäh!
  • 18:10
  • Suur tänu küsimuse eest! Ma ei saa hakata võrdlema meie lapsepõlve. Aitäh!