Isiku esinemised [Märt Sults]

 
18.09.2014 istung
 • Päevakorrapunkt: Töörühma raport ja ettepanek riigigümnaasiumi Collegium Estonicum asutamiseks Tallinnasse vastavalt Tallinna avalik-õiguslike ülikoolide ettepanekutele
  • 16:12
  • Aitäh! Kas Tallinnasse on veel ühte katsetega või valikulist või eliit-valikulist kooli üldse vaja? Või kas neid ei ole juba küllalt palju, kus on niimoodi väga kõva sildistamine? Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele sulgeda ajaleht Stolitsa
  • 20:05
  • Auväärt esimees, kolleegid, linnavalitsus! Auväärt inimesed, kes meid internetist vaatavad, kes meid vaatavad Kesktelevisioonist! Auväärt kodanikud, kelle poole pöördus Tarmo! Auväärt Keskerakonna fraktsiooni liikmed, sest teie ei pidavat sellest aru saama! Aga ma nüüd selgitan teile, et haridus- ja kultuurikomisjon oma koosolekul 10. septembril käesoleval aastal arutas probleemi ja selgus, et nagu härra Leemets ka enne teatas, et kaubamärk ja Stolitsa leht nagu on kaks erinevat asja ja me ei saandki aru, kelle poole see pretensioon oli. Hääletati: 1 hääl oli poolt, 12 oli vastu ja erapooletuid ei olnud. Nii et palun mõelge, ka need, kes aru ei saanud. Kes ei saanud aru, helistagu! Kujundage oma arvamus ja hääletage. Aitäh!
  • 20:06
  • Hääletamistulemustega 1 poolt, 12 vastu, erapooletuid ei olnud, mitte toetada antud eelnõu.
  • 20:06
  • Jah!
  • 20:06
  • Suur tänu teile!