Isiku esinemised [Märt Sults]

 
30.10.2014 istung
 • Päevakorrapunkt: Merivälja Kooli ümberkorraldamine põhikooliks
  • 17:09
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Haridus- ja kultuurikomisjon arutas Merivälja Kooli küsimust oma korralisel koosolekul. Arutelu oli väga sisukas, väga palju teese tõsteti ülesse - poolt- ja vastuteese. Aga siiski komisjon otsustas hääletada selliselt ja võtta vastu selline otsus, et - hääletamistulemused olid: 9 poolt, vastu ei olnud kedagi, 2 erapooletut -, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun mõelge, kujundage oma arvamus ja hääletage! Aitäh!
  • 17:10
  • Aseesimees.
  • 17:10
  • Väga hea küsimus! Aitäh! Täitsa õigesse väravasse. Tähendab, et kooli enda seisukoht. Kaja on väga konkreetne naisterahvas, Kaja taandas kõikide küsimuste vastamise. Aga siis, kui kolleeg Lauri Leesi käis ikka kõvasti peale, et "palun ütle oma arvamus", siis Kaja nagu rikkus reglementi, mitte rikkus, vaid muutis reglementi ja vastas küsimustele. Põhimõtteliselt on see lugu selline, et kohalik kogukond ja kool peavad tulema tugevasti mugavustsoonist välja. Ja nad on ühe korra üritanud põhikooliks minna. See ebaõnnestus. Praegu proovitakse siis uuesti põhikooliks minna ehk kolm astet. Ja kui see õnnestub, siis tuleb panna mälestusmärk kindlasti Pirita linnaosa vanemale ja valitsusele ja kindlasti mälestusmärk ja autahvel Kaja Laanmäele. Aitäh!
  • 17:10
  • Aitäh!
  • 17:21
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Härra Nõlvak ajab kaks asja täiesti segamini. Üks on kool ja teine on äriettevõte. Tähendab kool on kulupõhine ja eelarvepõhine. Kool kulutab hommikust õhtuni vara, et saada 20 aasta pärast kasumit. Sinu äriettevõte - osta-müü -, kui ta võtab sellise asja ette nagu on kooli juhtimine ja kooli arendamine või kooli muutmine, struktuuri muutmine, õppekava muutmine, õppemetoodikate muutmine - on meeletu ressursitöö. Sinu asutuses, eraettevõttes 800 euro eest ei tööta ka koristaja! Meie töötame 7 korda 24 korda 365 päeva.
  • 17:22
  • Ma lihtsalt emotsiooniga tahaks Sulle kohale minna. Sellepärast see jubedus, mida Sa ütlesid, seda ei saa öelda muidu kui hästi vaikse häälega või kisendava häälega. Sellepärast normaalselt võrrelda äriettevõtet ja kooli ei ole võimalik. Aga nüüd hästi viisaka häälega. Härra Nõlvak, palun tulge meie kooli hoolekogusse nõuandvaks hääleks ja aidake koolil teatavaid üritusi läbi viia ja protsesse läbi viia. Alati teretulnud, alati kahe käega vastu võetud. Aitäh teile!