Isiku esinemised [Märt Sults]

 
13.11.2014 istung
 • Päevakorrapunkt: Tallinna linna 2014. aasta teine lisaeelarve (I lugemine)
  • 16:56
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, linnapea, kolleegid! Rahanduskomisjon oma korralisel koosolekul 10. novembril arutas "Tallinna linna 2014. aasta teine lisaeelarve" ja otsustas hääletamistulemustega 11 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut, lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele. Aitäh!
  • 16:57
  • Märt Sults! Aitäh! Väga sisukas ja korrektne küsimus oli. Tähendab, mina olen ka Põhja Tallinnast valitud, nii et mul on ka see mure või probleem kogu aeg silma ees, aga ma arvan, et ma palun finantsteenistusel sellele küsimusele vastata sellepärast, et ma ei ole pädev nii täpselt neid numbreid artikuleerima ja kvalifitseerima. Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Taotluse esitamine Vabariigi Valitsusele Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi, Haabersti Vene Gümnaasiumi, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi, Tallinna Tõnismäe Reaalkooli ja Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi gümnaasiumide õppekeele kohta
  • 19:36
  • Auväärt esimees, linnavalitsuse liikmed, kolleegid! Enne, kui ma selle meie kultuuri- ja hariduskomisjoni otsuse ette loesin, siis ma mõtlesin, et ma ütleks ka paar sõna. Tähendab, et ka komisjonis ma rääkisin sellest, et mina õppisin 79. - ma ei julge rääkida kõvemini, Nõlvak hakkab röökima, et ma karjun - ma ei saa rääkida kõvemini. Ma sellepärast räägin hästi vaikselt, et 79.-84. aastani ma õppisin Tartu Riiklikus Ülikoolis keemiat, anorgaanilist keemiat ja keemiateaduskonnas. Ma õppisin vene keeles ja praegu õpetan ma lapsi eesti keeles. Anna Krõlova Karjamaa Gümnaasiumist palus mul appi keemiatunde andma vene keeles ja nii piinlik, kui ka see ei ole, ma jäin hätta. Tähendab, et ma jäin hätta vene keelest eesti keelde ja eesti keelest vene keelde tõlkimisega. Järelikult on koolitust vaja, metoodikat on vaja ja meil ei õpetata tõesti õpetajaid, kes oleks võimelised töötama eesti keeles venekeelsete lastega. Me oleme jõudnud sellega alles viis aastat tegeleda. Ainukene Eesti kool, kes sellega tegeleb, see on minu kool. Meil on viies aasta keelekümblus ja me praegu just nimelt õpetame Eesti koolis venekeelseid ehk muulasi, uusimmigrante. Vabariigi Valitsus ei ole veel selle peale mõelnud. Mul on äärmiselt piinlik sellepärast, et praegu, enne Iviga me arutasime ka. Ivi, palun vabandust, suitsutoa juttu ei tooda siia sisse. Mul on piinlik 1993.–2000. aastani Eesti Vabariigi peale, kus puudus üldse õppemetoodika ja ma tahaksin teada seda näiteks, kuhu kohta kulutati integratsiooni raha 1993-ndast kuni 2000-ni. Praegu ei tohiks olla mitte mingisugust küsimust üldse selles, kas keegi räägib eesti keelt või vene keelt, läti keelt või inglise keelt, sellepärast et eesti keel peaks olema kõikidel tagataskus. Sellepärast, need miljardid, mis on tuulde kirjutatud, need miljardid oleks pannud ka ahvi läti keeles rääkima. Aga seda ei ole juhtunud. Ja praegu veel Ossinovski sõnavõtt Postimehes, see ajas päris hulluks. Ossinovski ütles – Savisaar on süüdi selles, et Tallinn ei räägi eesti keeles. No andke mulle andeks. Ossinovski on tore poiss, aga okei, las ta siis olla. Ja nüüd ma loeks ette selle 5. novembri kultuurikomisjoni otsuse. Ja otsustati hääletamistulemuste põhjal: 10 poolt, 4 vastu, erapooletuid ei olnud, toetada eelnõu esitatud kujul. Mõelge, otsustage, hääletage! Aitäh, kolleegid!
  • 19:39
  • Suur tänu!
 • Päevakorrapunkt: Tallinna linna 2014. aasta teine lisaeelarve (II lugemine)
  • 21:41
  • Auväärt esimees, linnapea, linnavalitsus, kolleegid! Rahanduskomisjon oma erakorralisel koosolekul täna arutas seda küsimust ja hääletamistulemustena 12 poolt, 3 vastu, erapooletuid ei olnud, otsustas lõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja suunata eelnõu kolmandale lugemisele. Palun mõelge, otsustage ja hääletame. Aitäh!
  • 21:41
  • Aitäh!