Isiku esinemised [Märt Sults]

 
27.11.2014 istung
 • Päevakorrapunkt: Tallinna linna 2014. aasta teine lisaeelarve (III lugemine)
  • 16:28
  • Auväärt esimees, linnapea, linnavalitsuse liikmed! Rahanduskomisjon oma 24. novembri koosolekul arutas "Tallinna 2014. aasta teine lisaeelarve" kolmas lugemine. Ja otsustati, hääletamistulemusega 9 poolt, vastu ei olnud, erapooletuid ka ei olnud, lõpetada eelnõu kolmas lugemine komisjonis ning toetada eelnõu koos muudatusettepanekutega. Juhin tähelepanu! Rahanduskomisjonis peale juhtiva erakonna mitte ühegi teise erakonna esindajaid ei olnud. Aitäh!
  • 16:28
  • Aitäh!
  • 16:41
  • Auväärt esimees, linnapea, linnavalitsus, kolleegid! Tähendab, et ma arvasin, et on vajalik rääkida kolmandast lugemisest, sellepärast et kuna opositsiooni esindajaid mitte kedagi rahanduskomisjonis ei olnud ja üldse mitte kunagi opositsiooni esindajat ei ole, ja Tarmo oma sütitava kõnega rääkis seda, kuidas meie ei taha kultuurimälestistega tegelda. Aga kui Tarmo kultuuri- ja hariduskomisjonis seda eelnõud esitas, siis ei olnud ühtegi opositsionääri kohal, isegi Jaak Jusket ei olnud! Ma karjusin jälle. Tähendab, mitte kedagi ei olnud peale Keskerakonna. Nii et antud juhul Keskerakond on ikka juhtiv erakond ja veab väga õiget asja. Sest kui meie ei veaks, siis ei veaks seda mitte keegi, mitte midagi. Ja kui lisaeelarvest veel rääkida. Jaagu, hello! Jaak, Kopli Noortemaja, Põhja linnaosa halduskogu. Kopli Noortemaja esitas mis asja?! Jaak!
  • 16:41
  • Muidugi purjus! Ma olen täiesti purjus. Ma joon kogu aeg, 20 aastat järjest juba. Tähendab, Kopli Noortemaja esitas palgatõusuks palve, lisaeelarve rahuldas selle. Koolid, huvikoolid esitasid, et saaks õpetajate palk 800 eurot nagu päevakoolides. Said selle. Koolid said jooksva remondi raha. Said! Mina arvan, et see on haridusteema kohaselt väga soliidne, üpris soliidne, kuigi mina ei saanud, aga mis siis. Aga teised said. Väga hästi!. Nii et suur aitäh ja ma arvan, et see on ikka üpris kõva sõna, kui saab teha sellise hullumeelse majandusliku olukorraga teist ja kolmandat lisaeelarvet. Nii et aitäh ja jätku meie tööle! Aitäh!