Isiku esinemised [Märt Sults]

 
11.12.2014 istung
 • Päevakorrapunkt: Tallinna linna 2015. aasta eelarve (I lugemine)
  • 16:39
  • Aitäh! Tähendab, et Tallinnas on nüüd koolivõrgu korrastamisega väga palju koolimaju tühjaks jäänud. Kas me laseme neil maha põleda või mis me nendega kavatseme teha? Aitäh!
  • 17:20
  • Auväärt volikogu esimees, linnapea, linnavalitsus, kolleegid! Rahanduskomisjon oma koosolekul 8. detsembril käesoleval aastal arutas Tallinna linna 2015. aasta eelarvet ja otsustas, hääletamistulemustega 11 poolt, 1 vastu, 4 erapooletut, lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele. Aitäh!
  • 17:20
  • Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2015
  • 19:11
  • Auväärt esimees, linnapea, linnavalitsus, auväärt kolleegid! Auväärt opositsioon, keda kohal ei ole!
  • 19:11
  • Aa! "Ei Kesktelevisioonile!". Nii et rahanduskomisjon oma koosolekul 8. detsembril arutas "Tallinna linna ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2015". Ja otsustati hääletamistulemustega 10 poolt, vastu ei olnud, 4 erapooletut, toetada eelnõu esitatud kujul. Nii et selline otsus sai tehtud ja palun mõelge, kujundage oma arvamus ja hääletage. Aitäh teile!
  • 19:11
  • Suur tänu!
  • 19:16
  • Auväärt esimees, linnapea ja linnavalitsus, auväärt kolleegid! Tähendab, Tallinna linna mainet kujundab see palagan, mis siin saalis toimub. Tähendab, õpetajana mul on väga raske jälgida seda, tähendab, millist keelekasutust opositsioon kasutab. Milline keelekasutus on linnapea kohta, milline keelekasutus on keskerakondlaste kohta. See on absoluutselt - see pole mitte tülgastav - see ajab iiveldama. Tähendab, et meil siin saalis on väga kõrge haritustase, mida ei saa öelda Riigikogu valitsuse kohta ja meie, kõrgelt haritud inimesed, kasutame keelt nõndaviisi nagu me kasutame. Maine tuleb sealt. Kui keegi siit vaatab, siit ..., tere ..., internetist ja kuulab seda teksti, mis tuleb siit puldist. Kuulab Jusket, kuulab ..., hea küll, ma ei hakka rohkem nimetama - kuulab neid tekste, see on absoluutselt alla igasugust arvestust. Eelarve on väga hästi koostatud olemasolevatest vahenditest, mis praegu on. Eelarve tuleb omadega välja, kõik on okei, vaatamata sellele, et tähendab, et meil on väga kehv seis üldse majanduses. Tallinn vähemalt ei osta tanke ja lennukeid, tähendab, et siin on nagu natukene mõistlikum see asi. Ja auväärt kolleegid, mõelge selle peale. Ameteid hakkab Tallinna linn väga täpselt jagama, sellepärast et ainukene amet, keda ma tean linnavalitsuses ja linna valitsemise struktuuris, mis oli täiesti mõttetu amet ja mina koolijuhina pean 20 000 krooni pärast kuu aega rabelema 7 x 24 ja Jaak Juskele maksti kuus sellist palka, kui ta oli volikogu aseesimees. Minule see absoluutselt hinge näiteks ei mahtunud. Aga ma olin vakka. Kuna inimene oli vajalik, las ta olla. Ja nüüd ta siin kaagutab seda, et kellelegi makstakse vihmavarju raha. Häbi Sulle, Jaak! Sa ajalugu tead, kuupäevi tead, asju tead. Ütle mulle, palju, mitu eelnõud sa tegid, kui sa olid volikogu aseesimees? Vot niimoodi. Mõtle enne, kui sa räägid. Tähendab, asi on selles, et meil on ka kõigil mõistus peas ja me oleme kõik arukad inimesed ja meie kannatusel on ka kuskil piir, ja ära proovi seda piiri, sest me oleme kasvatatud inimesed. Me oleme nimelt ohvitserid. Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Tallinna linna 2015. aasta eelarve (II lugemine)
  • 00:27
  • Auväärt esimees, linnapea, linnavalitsus, kolleegid! Vaatamata sellele, et härra Juske just ähvardas, et sellest räägime me veel hiljem - vägivaldsest grupeeringust -, otsustas 11. detsember rahanduskomisjon oma erakorralisel koosolekul "Tallinna linna 2015. aasta eelarve" teine lugemine otsustati hääletamistulemustega 10 poolt, 2 vastu, erapooletuid ei olnud, lõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja suunata eelnõu kolmandale lugemisele. Mõelge, otsustage, kujundage arvamus ja hääletage! Aitäh!
  • 00:29
  • Ei toeta või?
  • 00:29
  • No aga kui sa inkubaatoreid ei toeta, siis ju munast kana ei tule ju.
  • 00:29
  • Ma ei saanud praegu küsimusest ... Palun vabandust.
  • 00:29
  • Ma pean praegu vastama niimoodi, et ma kannan ette rahanduskomisjoni otsust. Aitäh!
  • 00:29
  • Aitäh!