Isiku esinemised [Märt Sults]

 
18.12.2014 istung
 • Päevakorrapunkt: Tallinna linna 2015. aasta eelarve (III lugemine)
  • 17:07
  • Auväärt esimees, linnapea, linnavalitsus, kolleegid! Rahanduskomisjon oma 15. detsembri koosolekul arutas "Tallinna linna 2015. aasta eelarve" kolmas lugemine ja otsustati hääletamistulemustega 10 poolt, 2 vastu, erapooletuid ei olnud, lõpetada eelnõu kolmas lugemine komisjonis ning toetada eelnõu koos muudatusettepanekutega. Mõelge, otsustage, hääletage, eelarve on igati okei! Aitäh!
  • 17:07
  • Aitäh!
  • 17:47
  • Auväärt esimees, linnapea, linnavalitsus, kolleegid! Tähendab, minu sõnavõtt on ajendatud härra Kübari sõnavõtust, aga Kübar läks ära - et Tallinna linna eelarve dubleerib riigieelarvet. Paremat heakskiitu pole üldse võimalik kuskilt võtta. Tähendab, kui me jääksime riigi peale lootma, me oleks kõik kõhuli maas olnud - mitte ainult Tallinn, vaid kogu Eesti oleks kõhuli maas olnud. Tähendab, tänu sellele, et Tallinna linna eelarve on mingil määral paindlik ja suudab riigi tegematajätmisi korvata, tänu sellele me oleme elus ja tänu sellele, andke andeks härrad volinikud ja prouad volinikud, meil on ka palk olemas. Tähendab, kui seda ei oleks, tarka juhtimist, palka poleks olnud, no see ei ole ka teab mis suur raha. Aga ikkagi. Ja veel. Siin keegi puutus haridust. Oo, näed, sina puudutasid haridust. Et meie dekreeti minev haridusminister ja tema eelkäija tegid ju kõik selleks, et Eestis ei oleks haridust. Nad on kõik teinud selleks, et Eesti täidaks Euroopa Liidu tellimust, et Eestis tulevad mustatöölised! Et Eestis ei tule ajusid, Eestis tuleb keskmine tööjõud: kalkunikitkujad, porgandinoppijad, vaarikapidajad. Tähendab, mina arvan ja tean seda, et Tallinnas on väga korrektne, tasakaalustatud eelarve koostatud, kus on ette nähtud just nimelt hoolekanne, praegu just räägiti. Riik viskas ratastooli inimesed Toompealt minema. Tallinn hoolib sellest! Minu arust kõige hullemat ja paremat märki üldse pole olemas! Tähendab, vaadake natukene laiemalt, vaadake suuremalt asja. Pilt ei ole kitsas, pilt on väga lai. Aitäh teile! Head lähenevat jõulu, head vana aasta lõppu, head uut aastat ja me teeme veel tegusid!