Isiku esinemised [Märt Sults]

 
19.02.2015 istung
 • Päevakorrapunkt: Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine
  • 16:21
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, linnapea, kolleegid! Rahanduskomisjon oma koosolekul 16. veebruaril käesoleval aastal arutas seda küsimust ja otsustati hääletamistulemustega 9 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut, toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh teile!
  • 16:22
  • Aitäh! Väga hea küsimus. Tähendab, et see mitte ei piira, vaid see kohustab ettepaneku esitajaid natuke rohkem tööd tegema ja ettepanekud lükata õigetesse sõnadesse ja õigetesse lahtritesse. Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia
  • 17:29
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, linnapea, kolleegid! Rahanduskomisjon oma 16. veebruari koosolekul arutas antud teemat ja otsustas hääletamistulemustega 10 poolt, vastu ei olnud kedagi, 2 erapooletut, toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
  • 17:29
  • Ja ma tahaksin tänada ja tunnustada härra Agurit, et ta ei ole suutnud Gustav Adolfi Gümnaasiumit nende aastatega tuksi keerata. Aitäh!