Isiku esinemised [Märt Sults]

 
19.03.2015 istung
 • Päevakorrapunkt: Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine
  • 16:15
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Rahanduskomisjon arutas oma 16. märtsi koosolekul "Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse number 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine" ja otsustas 9 poolthäälega, vastu ei olnud kedagi, 1 erapooletu, toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh! Kujundage arvamus ja hääletame.
  • 16:16
  • Suured tänud!
  • 16:26
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Ma jätkaks sealt, kus Kaja lõpetas. Tähendab, normkoormus tõuseb, ütleme, neli tundi. Praegu on normkoormus keskeltläbi 500 õpilasega koolis, nagu minu koolis on, 24. Neli tundi tõuseb. Tähendab, et kui nüüd 24 uuesti kokku saada ... palju on 24 jagatud näiteks 4-ga? Palju te saate? 6 vist või? On?! Järelikult, kui me tõstame neli tundi normkoormust, siis iga seitsmes õpetaja jääb üle. Kui on 49 õpetajat koolis, mitu õpetajat tuleb siis selleks, et tagada riigi poolt määratud alampalk, mitu õpetajat tuleb sügisel töölt lahti lasta, et põhiaineid anda? Seitse! Nii! Nüüd, kallid sotsid! Kas teie Ossinovski oskab arvutada või ei oska? Tähendab, siin on väga-väga lihtne. Tavalisele inimesele, nagu vene keeles öeldakse "мозги пудрить" ja eesti keeles "kamarajura ajada". Tähendab, et tõsteti palka. Millist palka?! Tähendab, inimesel tõstetakse töö intensiivsust, inimesel tõstetakse ametikohustusi, inimese ametijuhend läheb kahe lehekülje pealt kaheksa lehekülje peale. Vähe sellest, et ta peab oskama nelja võõrkeelt, ta peab oskama poksida, põrgata, hüpata, maadelda, roomata, kõiki peab ka veel oskama, kõiki muid asju. Nii et andke andeks, siin palgatõusust ei ole mitte mingit juttu. Mujal maailmas oleks seltsimehed juba tõusnud tagajalgade peale ja see minister oleks juba ammu unustatud koos oma kontoriga. See ei ole palgatõus! Täpselt samuti nagu tasuta toit. Tuleb välja, et on inimestel kombeks öelda asju, mida sülg suhu toob, andmata aru, kuskohast seda raha võtta. Nii et selles suhtes, palun saage aru! Palgatõusu vastu - kellel saab midagi olla?! Hurraa, hurraa! küll on hea, kui riik mõtleb oma alustalade peale, kõikide muude asjade peale. Nii peabki olema! Enne palun haritud noorsugu, kui kaks rikkis soomusautot. Kindlasti! Kindlasti enne haridus, selle peal see asi kõik seisabki. Nüüd võrdlused. Palun väga! Õpetaja palk: Pärnu - keskmiselt 630 euri; Tartu - 700, Reformierakonna linn; Narva - 623; Tallinn - 800. Andeks! Mis on koht, kuskohas vaielda? Kus on koht kuskohas vaielda? Kes see siin nüüd hakkab rääkima, et Tallinna linna ei mõtle oma õpetaja, oma noorsoo või tuleviku peale! Naerukoht! Tähendab, hea Tarmo ütles nii, et riik andis 900 eurot, et palka tõsta, miks Tallinn ei anna sadat juurde. Riik ei andnud 900 eurot. Riik andis 50 eurot ja käskis tõsta 100 eurot ja ongi kogu jutt. See on täpselt nii nagu meieaegne see kolmanda päeva nali, et siin on sulle 2 rubla eks ole, mine too 3 viina, 6 õlut ja 4 rubla tagasi. Rohkem ma ei oska midagi selle kohta öelda. Edu ja jõudu meile! Andke tuld täiega ja palka tõstke nii, et maa ja taevas on must ja siis, tähendab, meie maksame oma rahaga. Arvestage sellega, iga seitsmes õpetaja jääb üle. Ja nüüd rääkige veel palgatõusust ja oma inimeste eest hoolitsemisest. Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Ajalehtede Pealinn ja Stolitsa töö ümberkorraldamine
  • 18:26
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, auväärt kolleegid ja teie, kes te vaatate meid Gröönimaalt ja mõned üksikud ka Antarktikas! "Ei Keskerakonnale, ei linnarahva raha kulutamisele" ja sellises meeleolus me ka kultuurikomisjonis arutasime 19. novembril ajalehtede Pealinn ja Stolitsa töö ümberkorraldamisest. Ja hääletamistulemustega poolt ei olnud mitte kedagi, 6 oli vastu ja erapooletuid ka ei olnud ja otsustati mitte toetada eelnõu. Aitäh teile! Kujundage oma arvamus ja palun toetada kultuurikomisjoni otsust!
  • 18:28
  • Aitäh! Suhtun umbes samuti, nagu riik tõstab õpetajate palka vahendeid andmata. Aitäh!
  • 18:28
  • Aitäh! Hea küsimus! Aseesimehena ma ei oska Sulle vastata, sest alati on ainult keskfraktsiooni liikmed kohal. Teisi väga harva on kohal. Aitäh!
  • 18:28
  • Aitäh!