Isiku esinemised [Märt Sults]

 
30.11.2017 istung
 • Päevakorrapunkt: Riigigümnaasiumite asutamise kohta arvamuse andmine, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koolivõrgu korrastamise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale
  • 20:17
  • Auväärt esimees, kolleegid! Kultuuri- ja hariduskomisjon oma 22. novembri koosolekul arutas "Riigigümnaasiumite asutamise kohta arvamuse andmist, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koolivõrgu korrastamise kokkuleppe projekti heakskiitmist ja volituste andmist Taavi Aasale". Ja otsustati hääletamistulemustega 10 poolt, 7 vastu, erapooletuid ei olnud, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun mõelda ja toetada! Igatepidi väärt projekt. Aitäh!
  • 20:17
  • Aitäh!
  • 20:24
  • Auväärt esimees, head kolleegid! Jutt lühikene. Tahtsin just rõhutada seda, mida eelkõneleja ütles, et see on väga hea võimalus just nimelt kaasata struktuurfondi rahasid, tuua raha Tallinnasse juurde. Ja samal ajal meil on olemas teatavad koolitüübid nagu munitsipaalkool, riigikool, erakool. Siis selline rotatsioonitüüp, mis praegu tuua riigigümnaasiumitega sisse, annab võimaluse populariseerida just teatavaid haridusvaldkondi, kuskohas meil on väga suured puudujäägid. Ütleme, kui näiteks reaalainete puhul, siis meil ei ole ei füüsika-, keemia-, matemaatikaõpetajaid jne, jne. Aga kui me baaskursust tõstame ja toetame neid asju, siis on võimalik huvi, ma arvan, äratada natukene suuremal määral, kui on korralik baas, mille peale ehitada. Ja võib-olla me saame sellest puudujäägist aru. Ja samal ajal kaob ära sihukene turujutt nagu eliitkool, sest peale eliitkooli on veel midagi. Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Väljaastumine Eesti Ühistupangast
  • 21:37
  • Auväärt esimees, kolleegid! Rahanduskomisjon oma korralisel 27. novembri istungil arutas seda ettepanekut, mida Isamaa ja Res Publica Liit tegi ja päevakorrapunkt number 3 ja selleks oli "Väljaastumine Eesti Ühistupangast", OE number 197. Ja rahanduskomisjon otsustas hääletamistulemustega 3 poolt, 12 vastu ja erapooletuid ei olnud, mitte toetada eelnõu, mida esitas siis Isamaa ja Res Publica Liit. Mõelge ja hääletage. Aitäh!
  • 21:38
  • Aitäh! Väga hea küsimus, väga sisukas küsimus. Tähendab, et Trooja hobusena tulnud Aivar Riisalu on Trooja hobusena kohal, aga sealt ei ole veel kedagi välja tulnud. Aitäh!
  • 21:38
  • Aitäh!