Isiku esinemised [Märt Sults]

 
08.02.2018 istung
 • Päevakorrapunkt: Restaureerimistoetuse andmise kord
  • 16:49
  • Auväärt esimees, kolleegid! Haridus- ja kultuurikomisjon oma korralisel istungil 31. jaanuaril kuulas ära härra Duboviku ettepaneku selle toetuse määramisest ja korrast ja otsustas hääletamistulemusega 15 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ka ei olnud, toetada eelnõu esitatud kujul. Mõelge, kaaluge, otsustage, hääletage - kihvt eelnõu. Aitäh!
  • 16:50
  • Väga hea küsimus. Linnahalli fassaad saab puhtaks pärast remonti, sellepärast et dolomiit on seal piisavalt lagunenud, see tuleb kõik vahetada ja siis ta saabki puhtaks. Aitäh!
  • 16:50
  • Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Suur‑Ameerika tn 22-29 korteriomandi müük
  • 17:14
  • Auväärt esimees, kolleegid! Rahanduskomisjon oma korralisel istungil 22. jaanuaril käesoleval aastal kuulas ära härra Pärtelpoja selgitused selle kinnisasja kohta ja otsustas poolthäältega - 11, vastu ei olnud kedagi, 1 erapooletu - toetada eelnõu esitatud kujul. Härra Pärtelpoja põhjendused ja selgitused olid piisavad ja ammendavad. Aitäh! Mõelge, otsustage, hääletage! Aitäh!
  • 17:14
  • Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Lai tn 11-4 ja Lai tn 11-10 korteriomandite müük
  • 17:24
  • Auväärt esimees, kolleegid! Rahanduskomisjon oma korralisel istungil 22. jaanuaril käesoleval aastal arutas seda teemat, kuulas ära härra Pärtelpoja ettepanekud ja kalkulatsioonid. Ja otsustas hääletamistulemustega 12 poolt, vastu kedagi ei olnud, erapooletuid ka ei olnud, toetada eelnõu antud kujul ja antud alghinnaga. Aitäh! Mõelge, otsustage, hääletage! Aitäh!
  • 17:24
  • Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Lõime tn 25-20 korteriomandi müük
  • 17:56
  • Auväärt esimees, kolleegid, psühhiaater! Rahanduskomisjon oma korralisel koosolekul 5. veebruaril arutas antud teemat, härra Pärtelpoeg põhjendas ja kinnitas kõiki toiminguid ja otsustati hääletada. Hääletamistulemused olid 15 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ka ei olnud. Toetada antud eelnõu ja antud hinnamuudatust. Mõelge, otsustage, hääletage! Aitäh!