Isiku esinemised [Märt Sults]

 
05.04.2018 istung
 • Päevakorrapunkt: Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine
  • 16:23
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Rahanduskomisjon oma korralisel istungil 19 märts käesoleval aastal arutas seda minu hingele hästi lähedast teemat. Ja otsustati hääletamistulemustega 10 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ei olnud, toetada eelnõu esitatud kujul. Mõelge, nostalgitsege ja hääletage palun!
  • 16:23
  • Aitäh!
  • 16:24
  • Väga hea küsimus! Suur tänu, Kaupo! Tähendab, et asi on selles, et ma pole veel hääletanud. See on punkt 1. Ja punkt 2. Tähendab, et ma võtan praegu seda Sinu esitust kui isiklikku solvamist, sest minu tütar või praegune Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor, läbis väga suure konkursi, kus oli palju kandidaate ja komisjonis viis komisjoni liiget hääletasid tema poolt, kandidatuuri poolt, ja üks vastu. Nii et, palun, ole ettevaatlik oma sõnakasutuses! Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele püstitada aukodanik Jaan Krossi 100. sünniaastapäevaks 2020. aastal talle mälestusmärk
  • 17:04
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Kultuuri- ja hariduskomisjon oma korralisel koosolekul 14. märtsil k.a arutas seda väga kihvti ja õiget teemat. Ja hääletamistulemustega 13 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ei olnud, toetas antud eelnõud esitatud kujul. Aga enne, kui te hääletama hakkate, vaadake oma sisse ja eriti enda sisse vaadaku Kaupo Nõlvak ja eriti vaadaku ta oma firma Kuldkrooni sisse, kas on 2011. aastast riigile maksmata 4000 eurot makstud või mitte, ja siis hakata rääkima eetikast, esteetikast, puhtast südamest ja autundest. Kujundage oma arvamus ja hääletage palun!
  • 17:05
  • Suur aitäh! Tähendab, et see küsimus pole mitte minule, vaid see küsimus on härra doktor Ennetile. Aitäh!
  • 17:05
  • Suur tänu!