Isiku esinemised [Märt Sults]

 
03.05.2018 istung
  • Päevakorrapunkt: Laevastiku tn 2a kinnisasja müük
    • 16:38
    • Esimees, linnavalitsus, volikogu! Rahanduskomisjon oma korralisel istungil, erakorralisel istungil 2. mail arutas seda teemat, Laevastiku tn 2a kinnistu müüki, ja otsustas 12 poolthäälega, ühegi vastuhääleta, ühegi erapooletu häälega, toetada antud eelnõu. Mõelge, otsustage, palun toetage! Aitäh!
    • 16:38
    • Aitäh!