Isiku esinemised [Märt Sults]

 
31.05.2018 istung
  • Päevakorrapunkt: Tallinna arengukava 2018−2023 (I lugemine)
    • 17:05
    • Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! 28. mail käesoleval aastal arutas rahanduskomisjon oma korralisel koosolekul Tallinna arengukava 2018–'23. Märkenumbriga ME98. Arutelu oli sisukas, tihe, palju lisaküsimusi ja otsustati hääletamistulemisega 13 poolt, vastu ei olnud mitte ühtegi, 1 oli erapooletu. Palun mõelge, kujundage oma arvamus ja toetage antud eelnõu! Aitäh!
    • 17:05
    • Suur tänu!