Isiku esinemised [Märt Sults]

 
14.06.2018 istung
 • Päevakorrapunkt: Tallinna arengukava 2018−2023 (II lugemine)
  • 16:15
  • Hea esimees, linnavalitsus, kolleegid! Rahanduskomisjon oma koosolekul 28. mail k.a protokollis nr 7 arutas "Tallinna arengukava 2018–2023" numbri all ME98 ja otsustati hääletamistulemusega 13 poolt, vastu ei olnud keegi, üks jäi erapooletuks, toetada antud eelnõu. Mõelge, otsustage, analüüsige - palun toetage! Aitäh!
  • 16:15
  • Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koolivõrgu korrastamise kokkuleppe lisa 1 projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale
  • 18:30
  • Auväärt esimees, linnavalitsuse liikmed, kolleegid! Kultuuri- ja hariduskomisjon oma koosolekul 6. juunil käesoleval aastal protokollis number 8 arutas "Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koolivõrgu korrastamise kokkuleppe lisa 1 projekti heakskiitmise ja volituse andmine Taavi Aasale". Ja otsustati hääletamistulemusega 9 poolt, vastu ei olnud kedagi ja erapooletuid ei olnud, toetada eelnõu esitatud kujul. Kujundage palun oma arvamus ja palun toetada eelnõu. Aitäh!
  • 18:31
  • Aitäh küsimuse eest! Väga asjakohane küsimus. Ma ei ole informatsiooniga täielikult kokku viidud ja ma ei oska 37. Kooli kohta midagi muud öelda, kui kus ta asub ja mida ta teeb praegu. Aitäh!
  • 18:31
  • Aitäh! Väga päevakohane küsimus, aga statistilised andmed ja sündivused ja sisemigratsioon annab alust sellisele tegevusele küll, jah. Aitäh!
  • 18:32
  • Suur tänu. Väga hea küsimus! Tähendab, sinna pidi kunagi tulema Põhja linnaosa valitsuse hoone, aga praegu on ta planeerimisel-mõtlemisel ja ma arvan, ta leiab tegevust ja kasutamist kindlasti. Aitäh!
  • 18:33
  • Aitäh küsimuse eest! Tähendab, riigigümnaasium peaks tulema Tallinna Tehnikaülikooli teaduselinnaku territooriumile.
  • 18:33
  • Jah.
  • 18:33
  • Aitäh küsimuse eest! Kindlasti oleks võimalik renoveerida vana. Aga kuna see peaks tulema täppisteaduste gümnaasium, siis oleks nagu tark sipelga tee jutumärkides nagu ümber orienteerida. Nii et siin nagu rahalist mõõdet nagu ei saa tuua võrdsusmärgina haridusliku mõõtmega. Aitäh!
  • 18:34
  • Suur tänu! Hea kolleeg! Sa tead väga hästi, et vana renoveerimine on kallim kui uue ehitamine. Suur tänu!
  • 18:35
  • Suur tänu küsimuse eest! Et tähendab praegu on nõuded, euronõuded, mis eeldavad seda. Kas ta just päris 0 on, aga sinna lähedale. Aitäh!
  • 18:35
  • Suur tänu! Hea Toomas, plaan on kindlasti. Aitäh!
  • 18:35
  • Suur tänu!
 • Päevakorrapunkt: Paljassaare tehissaare detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas
  • 19:01
  • Jah.
  • 19:02
  • Ma taandaksin selle punkti ... ennast selle punkti hääletamisel ja arutelul ja vastavasisulise avalduse ma tooksin .... Aitäh!