Isiku esinemised [Märt Sults]

 
15.11.2018 istung
 • Päevakorrapunkt: Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2019
  • 18:47
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Rahanduskomisjon oma eilsel koosoleku istungil, mis kestis kella neljast kuni poole seitsmeni, arutas sellist teemat, mida kandis ette härra linnapea. Ja otsustati hääletamistulemustega 10 poolt, 2 vastuhäält, 1 erapooletuhääl, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun kujundage oma arvamus, palun toetust, hääletage! Aitäh!
  • 18:47
  • Suur tänu! Selle kohta on alati hea vastus - väga hea küsimus. Väga hea vastus - tuleb tsiteerida klassikuid. Ja nagu härra linnapea ütles - ta ei välista seda võimalust. Aitäh!
  • 18:48
  • Aitäh! Väga täpne ja hea küsimus. Tähendab, mina isiklikult suhtun sellesse inimlikult, sest mina tegelikult ei ole arvutimaan ja reeglina, kui tuleb mingisugune programm või mingisugune uus arvutitehnoloogiline võte, tuleb sinna juurde võtta tööle koolitajad. Aitäh!
  • 18:48
  • Aitäh teile!