Isiku esinemised [Märt Sults]

 
24.01.2019 istung
 • Päevakorrapunkt: Tallinna linna liitumine rahvusvahelise turismilinnade võrgustikuga World Tourism Cities Federation
  • 18:05
  • Auväärt esimees, kolleegid! Rahanduskomisjonis arutati antud küsimust 21. jaanuaril k.a ja protokolli number oli number 1 ja otsustati, hääletamistulemustega 8 poolt, vastu ei olnud kedagi, 1 erapooletu, toetati eelnõu esitatud kujul. Mõelge, üldistage, otsustage, palun toetage antud eelnõu! Aitäh!
  • 18:06
  • Tähendab, seal on liikmemaks 2000 dollarit aastas. Nii et ma arvan, seda ei saa kuluna käsitleda. Aitäh!
  • 18:06
  • Aitäh! Suur tänu!