Isiku esinemised [Märt Sults]

 
04.04.2019 istung
 • Päevakorrapunkt: Muumipere Lastesõime ja Rõõmutarekese Lasteaia ümberkorraldamine Rõõmutarekese Lasteaiaks
  • 16:21
  • Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Haridus- ja kultuurikomisjon oma korralisel koosolekul 27. märtsil arutas seda küsimust. Ja otsustati hääletamistulemustega 10 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ei olnud, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun mõelge, üldistage, otsustage ja palun toetage! Aitäh!
  • 16:21
  • Aitäh!
 • Päevakorrapunkt: Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele kahekordistada korteriühistute toetused
  • 17:49
  • Auväärt eesistuja, linnavalitsus, kallid kolleegid! Rahanduskomisjon oma koosolekul 1. aprillil, ja see ei ole aprillinali, arutas seda teemat, ja arutas väga emotsionaalselt ja väga sisuliselt. Ja üks arutelu nagu järeldus oli selline, et ei ole võimalik või ei ole mõtet või ei ole aus, ei ole teha linnaeelarveliste vahendite arvelt turu peale ebavõrdset olukorda, sellepärast et nende lisarahade juurdeandmisega omanikel - ehk ühistutel on ju omanikud -, omanikel nende turuväärtus, linnavara turuväärtus kasvab, aga nemad oma selle turuväärtuse kasvu pealt mitte mingit protsenti ju linnale tagasi ei maksa. Ja vastavalt sellele arutelule, tähendab, et küll eelkõneleja rääkis selle asja väga ilusaks ja ümmarguseks ja kuidasmoodi keegi on mingeid valesid otsusi vastu võtnud, otsustas rahanduskomisjon 1. aprilli istungil hääletamistulemustega 9 vastu, 2 erapooletut, poolt ei olnud keegi, mitte toetada antud eelnõu. Palun üldistage, mõelge, otsustage ja palun toetage rahanduskomisjoni otsust! Härra Nõlvakule tahaksin öelda. Ma vastutan väga oma tegude eest ja oma tegevuste eest. Ja see on minu õnnetus tegelikult, võib-olla erinevalt Sinust. Aitäh!
  • 17:50
  • Suur tänu teile!