Isiku esinemised [Märt Sults]

 
18.04.2019 istung
 • Päevakorrapunkt: Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides“, nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale
  • 17:24
  • Auväärt esimees, linnapea, linnavalitsus! Haridus- ja kultuurikomisjon oma korralisel istungil 10. aprillil arutas seda teemat ja seda punkti. Ja otsustati 13 poolthäälega toetada antud eelnõu. Mõelge, üldistage, prognoosige ja palun toetage! Aitäh!
  • 17:24
  • Aitäh!
  • 17:25
  • Vaata, selle koha pealt ... Aitäh küsimuse eest! Väga hea küsimus! Tähendab, sellele küsimusele võib nii ja naa vastata. Ja tähendab, et kui Sa tahad isiklikku arvamust teada, siis kaasav haridus on see, et mitte kedagi ei jäeta maha. Aitäh!
  • 17:25
  • Tähendab, naa on niimoodi, et mina paneks hindeid. Aitäh!
  • 17:25
  • Ants, Sul on väga laialivalguv küsimus, ma ei saa Sulle täpselt, konkreetselt vastata. Kas Sa tohiks ... pane ta natukene kitsamaks, see küsimus.
  • 17:26
  • Tähendab, ma vastan sportliku terminiga. Tähendab, kui võistkond võidab, on hea võistkond; kui võistkond kaotab, on kehv treener. Aitäh!
  • 17:26
  • Suur tänu!