TALLINNA LINNAVOLIKOGU

ISAMAALIIDU FRAKTSIOON

REFORMIERAKONNA FRAKTSIOON

SOTSIAALDEMOKRAATLIKU ERAKONNA FRAKTSIOON

 

 

 

 

Arupärimine linnapeale Edgar Savisaarele                                                                   17.05.2007                                                                                 

avaliku linnaruumi täitmisest Tauno Kangro kujudega

 

 

 

Härra linnapea,

Taunime keskerakondliku linnavalitsuse otsust osta taas kord skulptuure linnale oma erakonnakaaslase Tauno Kangro käest, kuigi sellistel puhkudel näeb hea tava ette konkursi korraldamist, mille tulemusi hinnatakse asjatundjate poolt. Leiame, et juhuslike kujude sisuliselt omavoliline paigutamine linnaruumi peab lõppema.

Keskerakonna eestvedamisel on paigaldatud Mustamäele kaks Tauno Kangro skulptuuri – „Mõtlev mees” Männi pargis ja ”Mustamäe kaunitar” Parditiigis. Alles me nägime, kuidas Kalevipoja kuju tegemine, mille ideelegi on kunstiringkondades tugev vastuseis, „suunati” osavalt Kangro kätte. Äsja Musumäele püstitatud kujude „Hetk enne suudlust” ja „Hetk pärast suudlust” puhul näeme, et Keskerakond jätkab linna tellimuste kättemängimist Kangrole. Teisti ei ole võimalik Tallinna linnavõimu tegevust hinnata, kuivõrd paljude Eesti skulptorite seas eristub Tallinnas millegipärast üks ja sama kunstnik, kelle töid pannakse ilma asjatundjatelt arvamust küsimata linnaruumi ning neid peetakse tingimusteta heaks. Võimalik viide linnakujunduskomisjoni otsustustele on häma asjatundmatute jaoks, sest on üldteada, et linnasüsteemis moodustatakse komisjone vaid vastutuse hajutamise eesmärgil – otsustav on valdkondliku abilinnapea/linnapea tahe.

Eelnevast lähtuvalt on Isamaaliidu, Reformierakonna ja SDE fraktsioonidel Teile järgmised küsimused, paludes ka suulist vastust:

1. Millal saavad Tallinna linnal olema pikaajalised ja läbipaistvad plaanid linnaruumi täitmiseks monumentaalkunstiteostega, millisele vajadusele on juhtinud tähelepanu loomeliidud?

2. Kas peate võimalikuks, et Tallinn võtaks eeskuju Tartust – heade mõtete linnast –, kus linna paigaldatavad skulptuurid leitakse konkursi vahendusel?

3. Kuivõrd 14.05.07 PM asjakohasest artiklist järeldub, et esmalt olid valmis kujud ning alles seejärel asuti teostama vajalikke formaalsusi (projekt, riigihange, leping jm), mida kinnitab ka Kesklinna vanem Jürgenson („Kangro suudlejate kujude rajamisel Musumäele on pikk saaga ning skulptuurid olid juba ammu valmis”), – kes Tallinna linnaametnikest esitas Kangrole eelneva tellimuse kõnealuste kujude valmistamiseks? Märgime, et mõistuspäraselt ei hakka ükski kunstnik niivõrd töömahukat teost kui skulptuur valmistama muidu, kui vaid tellimuse olemasolul.

4. Juhul, kui linnaametnike-poolne (eeldatavalt suusõnaline) tellimus kinnitust ei leia, misläbi tundub, et linn soetas Kangrolt temale algse tellija äralangemise tõttu kätte jäänud tööd, – kelle jaoks ja kuhu püstitamiseks olid kujud „Hetk enne suudlust” ja „Hetk pärast suudlust” algupäraselt mõeldud? Meenutagem, et skulptor Tsereteli poolt pandi Moskvasse püsti Peeter Suure kuju pärast seda, kui üks USA linn oli keeldunud seda Christoph Kolumbusena vastu võtmast.

5. Kuivõrd Moskva linnapeal Lužkovil on oma ihuskulptor Tsereteli, kelle "šedöövreid" on kogu Moskva täis, kas Teie samastumine Venemaa pealinna meeriga on juhuslik või taotluslik?

 

 

 

 

Matti Tarum                                      Remo Holsmer                                         Maimu Berg

Isamaaliidu fraktsiooni                     Reformierakonna fraktsiooni                   SDE fraktsiooni 

esimees                                              esimees                                                    esimees