Arupärimine: Üldharidusest

[Pealehele]


Esitaja:
Linnavolikogu liige Märt Sults
Vastaja:
abilinnapea Mihhail Kõlvart
 
 suulise vastamise taotlusest loobutud
Staatus:vastatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
06.02.2014 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
20.02.2014
Kirjaliku vastamise kuupäev:
14.02.2014
 
Suulise vastamise taotlusest
loobumise kuupäev:
06.03.2014
 
Suulise vastamise taotlusest loobumine:
Tekst:

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
06.03.20140Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
27.02.201418Eestseisuse koosolekvõtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 06.03.2014 istungi päevakorra projekti
13.02.201416Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.02.2014 istungi päevakorra projekti