Arupärimine: Vee-ettevõtjate Järelvalve Sihtasutusest

[Pealehele]


Esitaja:
Reformierakonna fraktsiooni liige Eerik-Niiles Kross
Vastaja:
linnapea Edgar Savisaar
 
 kirjaliku ja suulise vastamise taotlus
Staatus:menetlusest välja arvatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
19.02.2015 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
06.03.2015
Kirjaliku vastamise kuupäev:
09.03.2015
 
Menetlusest välja
arvamise kuupäev:
30.03.2015
 
Menetlusest välja arvamine
Tekst:
failMenetlusest väljaarvamise otsuse tekst

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
26.03.201550Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 02.04.2015 istungi päevakorra projekti
12.03.201552Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 19.03.2015 istungi päevakorra projekti