Arupärimine: Linnahallist

[Pealehele]


Esitaja:
Reformierakonna fraktsiooni esimees Ivi Eenmaa
Vastaja:
linnapea Edgar Savisaar
 
 kirjaliku ja suulise vastamise taotlus
Staatus:menetlusest välja arvatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
16.10.2014 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
30.10.2014
Kirjaliku vastamise kuupäev:
03.11.2014
 
Menetlusest välja
arvamise kuupäev:
13.04.2015
 
Menetlusest välja arvamine
Tekst:
failMenetlusest väljaarvamise otsuse tekst

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
09.04.201511Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 16.04.2015 istungi päevakorra projekti