Arupärimine: Linna toetusest Tallinna kirikutele

[Pealehele]


Esitaja:
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Külli Urb
Vastaja:
abilinnapea Taavi Aas
 
 suulise vastamise taotlusest loobutud
Staatus:vastatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
22.09.2016 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
06.10.2016
Kirjaliku vastamise kuupäev:
30.09.2016
 
Suulise vastamise taotlusest
loobumise kuupäev:
20.10.2016
 
Suulise vastamise taotlusest loobumine:
Tekst:
failIsikliku avalduse tekst

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.10.201610Eestseisuse koosolekjätta arupärimisele vastamine linnavolikogu 20.10.2016 istungi päevakorra projektist välja
29.09.201615Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.10.2016 istungi päevakorra projekti