Arupärimine: Lehepuhurite kasutamisest

[Pealehele]


Esitaja:
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Barbi-Jenny Pilvre-Storgard
Vastaja:
abilinnapea Kalle Klandorf
 
 kirjaliku ja suulise vastamise taotlus
Staatus:menetlusest välja arvatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
03.11.2016 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
17.11.2016
Kirjaliku vastamise kuupäev:
16.11.2016
 
Menetlusest välja
arvamise kuupäev:
29.11.2016
 
Menetlusest välja arvamine
Tekst:
failMenetlusest väljaarvamise otsuse tekst

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
24.11.201613Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.12.2016 istungi päevakorra projekti
10.11.201621Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.11.2016 istungi päevakorra projekti