Arupärimine: Olukorrast Nõmme parkmetsades

[Pealehele]


Esitaja:
Linnavolikogu liige Andres Öpik
Vastaja:
abilinnapea Arvo Sarapuu
 
 kirjaliku ja suulise vastamise taotlus
Staatus:vastatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
22.02.2017 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
09.03.2017
Kirjaliku vastamise kuupäev:
08.03.2017
 
Suulise vastamise kuupäev:
23.03.2017 Linnavolikogu istungil

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
23.03.20175Volikogu istungarupärimine sai vastuse
16.03.20176Eestseisuse koosolekvõtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 23.03.2017 istungi päevakorra projekti
02.03.201721Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 09.03.2017 istungi päevakorra projekti