Arupärimine: Keelekümblusest Tallinna lasteaedades ja koolides

[Pealehele]


Esitaja:
Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak
Vastaja:
abilinnapea Mihhail Kõlvart
 
 suulise vastamise taotlusest loobutud
Staatus:vastatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
15.03.2017 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
29.03.2017
Kirjaliku vastamise kuupäev:
22.03.2017
 
Suulise vastamise taotlusest
loobumise kuupäev:
03.04.2017
 
Suulise vastamise taotlusest loobumine:
Tekst:
failIsikliku avalduse tekst

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
30.03.201719Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.04.2017 istungi päevakorra projekti
16.03.201719Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 23.03.2017 istungi päevakorra projekti