Arupärimine: Raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamisest

[Pealehele]


Esitaja:
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Külli Urb
Vastaja:
abilinnapea Merike Martinson
 
 suulise vastamise taotlusest loobutud
Staatus:vastatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
10.05.2017 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
24.05.2017
Kirjaliku vastamise kuupäev:
19.05.2017
 
Suulise vastamise taotlusest
loobumise kuupäev:
24.08.2017
 
Suulise vastamise taotlusest loobumine:
Tekst:
failIsikliku avalduse tekst

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
17.08.201712Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 24.08.2017 istungi päevakorra projekti
15.06.20170Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
08.06.201713Eestseisuse koosolekvõtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.06.2017 istungi päevakorra projekti
25.05.201716Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.06.2017 istungi päevakorra projekti