Arupärimine: Ühissõidukite peatuskohtade tehnilise varustuse kohta

[Pealehele]


Esitaja:
Reformierakonna fraktsioon
Vastaja:
abilinnapea Jaanus Mutli
 
 suulise vastamise taotlusest loobutud
Staatus:vastatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
08.02.07 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
22.02.07asdas1sdasda
Kirjaliku vastamise kuupäev:
21.02.07
 
Suulise vastamise taotlusest
loobumise kuupäev:
 
Suulise vastamise taotlusest loobumine:
Tekst:

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.03.070Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
01.03.072Eestseisuse koosolekvõtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
15.02.0711Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.