Arupärimine: Omavolilisest teesulgemisest Maarjamäel

[Pealehele]


Esitaja:
Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach
Vastaja:
linnapea Jüri Ratas
 
 kirjaliku ja suulise vastamise taotlus
Staatus:menetlusest välja arvatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
22.02.07 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
08.03.07asdas2sdasda
Kirjaliku vastamise kuupäev:
09.03.07
 
Menetlusest välja
arvamise kuupäev:
05.04.07
 
Menetlusest välja arvamine
Tekst:

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
29.03.071Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
15.03.071Eestseisuse koosolekjätta arupärimisele vastamine linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
01.03.074Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.