Arupärimine: Prügiveo ja-konteinerite kohta

[Pealehele]


Esitaja:
Linnavolikogu liige Matti Tarum
Vastaja:
abilinnapea Taavi Aas
 
 kirjaliku ja suulise vastamise taotlus
Staatus:menetlusest välja arvatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
22.03.07 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
05.04.07asdas2sdasda
Kirjaliku vastamise kuupäev:
05.04.07
 
Menetlusest välja
arvamise kuupäev:
05.04.07
 
Menetlusest välja arvamine
Tekst:

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
29.03.079Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.